Architektura
krajobrazu

Architektura

Studia I stopnia

O kierunku

O kierunku
Studia I stopnia praktyczny profil kształcenia
Forma studiów niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Czas trwania 3,5 roku
Tytuł INŻYNIER
Język zajęć polski
Rok Akademicki 2023/2024

Dlaczego warto studiować Architekturę Krajobrazu w WSEiZ w Warszawie?

Dlaczego warto

Ukończenie tego kierunku studiów umożliwi Ci planowanie, projektowanie oraz realizację obiektów architektury krajobrazu, takich jak np.: ogrody, parki, bulwary, rezerwaty. Zawód architekta krajobrazu pozwoli Ci wywierać znaczący wpływ na kształt otaczającej nas przestrzeni. Będziesz umiał tak modelować otoczenie i zmienić krajobraz, aby uczynić go bardziej harmonijnym i funkcjonalnym.

Masz wyobraźnię przestrzenną i zależy Ci, aby każdy z nas żył w komfortowym, dobrze zaprojektowanym otoczeniu? Jeśli jednocześnie pasjonuje Cię sztuka i lubisz myślenie projektowe, to Architektura Krajobrazu jest idealnym kierunkiem dla Ciebie.

Jako student WSEiZ będziesz miał dostęp nie tylko do ogromnych zasobów wiedzy, ale również do praktycznych narzędzi. Dzięki pracowniom oraz profesjonalnemu oprogramowaniu Twoja nauka będzie przebiegać bez organizacyjnych przeszkód. Zobacz

Architektura Krajobrazu to kierunek, który przygotuje Cię do kształtowania przestrzeni w sposób funkcjonalny i estetyczny. W trakcie studiów I stopnia nauczysz się jak łączyć umiejętności inżynierskie ze zmysłem artystycznym, a także zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, jak i technicznych oraz sztuk pięknych.

W WSEiZ masz możliwość kontynuowania studiów na kierunku Architektura Krajobrazu i zdobycia tytułu magistra. W naszej ofercie znajdują się studia II stopnia – sprawdź.

Zakres studiów

Zakres studiów
Studiując na kierunku Architektura Krajobrazu (studia I stopnia, inżynierskie) w WSEiZ uzyskasz wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat:

wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu,

wykonywania ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu,

wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi,

budowy i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu,

kierowania i nadzór nad pracami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu,

zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu,

współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu.

W ramach nauki w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie będziesz przygotowany do:

wykonywania analiz i ocen uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, przestrzennych i społecznych projektowanych obszarów,

opracowywania projektów zagospodarowania obiektów i obszarów zdefiniowanych w planach zagospodarowania przestrzennego, łącznie z obiektami zabytkowymi,

budowy i pielęgnowania projektowanych krajobrazów,

kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu,

zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem krajobrazu.

Specjalności na kierunku
Architektura Krajobrazu I stopnia w roku akademickim 2023/2024

Specjalności

Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Architektura Krajobrazu podajesz przy składaniu dokumentów na studia. Ostateczną decyzję o wyborze specjalności podejmiesz po trzecim semestrze studiów.

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Architektura Krajobrazu I stopnia przejdź do programu studiów lub opisu specjalności.POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Perspektywy zatrudnienia

Perspektywy

Jako absolwent kierunku Architektura Krajobrazu będziesz mógł pracować:

  • we własnej firmie projektowej i projektowo- wykonawczej,
  • w firmach związanych bezpośrednio z projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu,
  • w organach samorządowych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu,
  • w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody.

Opłaty

Opłaty
Opłata rekrutacyjna
(opłata jednorazowa)
Wpisowe*
(opłata jednorazowa)
Czesne**
(12 rat w roku akad. 23/24)
85 zł 690 zł 690 zł

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze zniżki i promocje!

  • Powyższe opłaty dotyczą obywateli polskich oraz osób posiadających Kartę Polaka.
  • Wpisowe dla studentów wznawiających studia lub przywróconych w prawach studenta (o ile skreślenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie studenta) oraz dla osób zapisujących się po raz kolejny do WSEiZ wynosi 490 zł.
  • Kandydaci zapisujący się na studia na semestr wyższy niż pierwszy oraz cudzoziemcy wnoszą pełną kwotę wpisowego 690 zł.
  • Jeśli kandydat dokona wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej, a limit wolnych miejsc zostanie wyczerpany opłaty zostaną zwrócone.


** Informacje o opłatach dla kandydatów rozpoczynających studia w roku akad. 2023/2024 znajdują się tutaj.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Galeria zdjęć

Galeria