Projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego

Projektowanie krajobrazu

Specjalność

Studia I stopnia

Partner merytoryczny:

Dlaczego warto studiować Projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego w WSEiZ w Warszawie?

Dlaczego warto studiować

PRAKTYCZNY ASPEKT ZAWODU
Studiując na specjalności Projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego, otrzymasz wiedzę na temat krajobrazu i obiektów architektury krajobrazu, których główną funkcją są usługi, produkcja lub ochrona. Najczęściej jest to zieleń przy:

  • szkołach i przedszkolach,
  • centrach handlowych,
  • osiedlach mieszkaniowych,
  • ogrodach botanicznych i etnograficznych,
  • na terenach leśnych i rolniczych,
  • parkach narodowych,
  • rezerwatach przyrody.

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE
Zdobyte kompetencje pozwolą Ci na głębsze zrozumienie zasad gospodarowania przestrzenią, wspomagających funkcję główną architektury krajobrazu. Pozwolą Ci również na lepszy dobór właściwych technik, technologii budowy i pielęgnacji krajobrazu oraz obiektów i urządzeń zlokalizowanych w konkretnej przestrzeni.


DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ PROJEKTOWANIE KRAJOBRAZU WIELOFUNKCYJNEGO?
Powyższa specjalność powstałą z myślą o osobach, które w architekturze poszukują możliwości tworzenia zielonych elementów krajobrazu przy obiektach użyteczności publicznych czy projektach prywatnych.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE OBOWIĄZKOWE

Projektowanie i urządzanie obszarów chronionych

Projektowanie obszarów wypoczynkowych

Projekt obieralny

Seminarium dyplomowe

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

Praktyki

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE DO WYBORU (dwa z czterech)

Ergonomia

Ekonomia i zarządzanie w ochronie środowiska

Techniki odnowy środowiska

Kompensacje przyrodnicze

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Język angielski

Wychowanie fizyczne

Laboratorium komputerowe (Sketch-up)

Historia sztuki

Biologia i fizjologia roślin

Ekologia

Geometria wykreślna

Podstawy obliczeń technicznych

Rysunek odręczny i rzeźba

Wizualizacje krajobrazu 3D

Grafika inżynierska 

Budownictwo ogrodowe, instalacje budowlane i materiałoznawstwo

Propedeutyka zawodu i podstawy projektowania

Gleboznawstwo

Fizjografia

Dendrologia (szata roślinna)

Teoria i zasady projektowania

Prawo gospodarcze

Historia architektury i sztuki ogrodowej

Projektowanie zintegrowane

Geodezja

Rośliny zielne (szata roślinna)

Grafika komputerowa

Urządzanie obiektów architektury krajobrazu

Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu

Projektowanie terenów przywodnych

Wybrane zagadnienia z faunistyki

Ochrona własności intelektualnej

Planowanie krajobrazu

Kosztorysowanie

Konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych

Podstawy fotografii

Podobne specjalności

Podobne specjalności