Projektowanie krajobrazu
o funkcji rekreacyjnej

Projektowanie krajobrazu

Specjalność

Studia I stopnia

Dlaczego warto studiować Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej w WSEiZ w Warszawie?

Dlaczego warto studiować

PRAKTYCZNY ASPEKT ZAWODU
Wybierając specjalność Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej, poszerzysz swoją wiedzę z zakresu projektowania. Będziesz w pełni przygotowany do aranżacji przestrzennej i programowej obiektów wypoczynkowych, a także do wskazania technik i technologii wykorzystywanych przy realizacji oraz pielęgnacji tych terenów.

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE
Studia na tej specjalności uwzględniają współczesne formy wypoczynku i rekreacji połączone z takimi typami krajobrazu: parki, bulwary, promenady. Wiedza przekazywana w WSEiZ jest ściśle powiązana z potrzebami nowoczesnego społeczeństwa.

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ PROJEKTOWANIE KRAJOBRAZU O FUNKCJI REKREACYJNEJ?
Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej to specjalność dla osób, które chcą mieć wpływ na to, jak najbliższe otoczenie wpływa na jakość życia każdego z nas. Obecność parków i bulwarów w miastach to jedno z ważniejszych zagadnień współczesnej urbanistyki i architektury.

Przedmioty

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE OBOWIĄZKOWE

Rekreacja na obszarze chronionym

Projektowanie obiektów wypoczynkowych

Projekt obieralny

Seminarium dyplomowe

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

Praktyki

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE DO WYBORU (dwa z czterech)

Ergonomia

Ekonomia i zarządzanie w ochronie środowiska

Techniki odnowy środowiska

Kompensacje przyrodnicze

Przedmioty podstawowe i kierunkowe dla kierunku architektura krajobrazu

Język angielski  

Wychowanie fizyczne

Laboratorium komputerowe (Sketch-up)

Historia sztuki

Biologia i fizjologia roślin

Ekologia

Geometria wykreślna

Podstawy obliczeń technicznych

Rysunek odręczny i rzeźba

Wizualizacje krajobrazu 3D

Grafika inżynierska 

Budownictwo ogrodowe, instalacje budowlane i materiałoznawstwo

Propedeutyka zawodu i podstawy projektowania

Gleboznawstwo

Fizjografia

Dendrologia (szata roślinna)

Teoria i zasady projektowania

Prawo gospodarcze

Historia architektury i sztuki ogrodowej

Projektowanie zintegrowane

Geodezja

Rośliny zielne (szata roślinna)

Grafika komputerowa

Urządzanie obiektów architektury krajobrazu

Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu

Projektowanie terenów przywodnych

Wybrane zagadnienia z faunistyki

Ochrona własności intelektualnej

Planowanie krajobrazu

Kosztorysowanie

Konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych

Podstawy fotografii