Zdrowie Publiczne

Zdrowie Publiczne

Studia I stopnia

O kierunku

O kierunku
Studia I stopnia praktyczny profil kształcenia
Forma studiów nietacjonarne sobotnio-niedzielne
Czas trwania 3 lata
Tytuł LICENCJAT
Język studiów polski
Rok akademicki 2024/2025

Dlaczego warto studiować Zdrowie publiczne w WSEiZ w Warszawie?

Dlaczego warto studiować

Ukończenie kierunku Zdrowie Publiczne otworzy przed Tobą wiele ciekawych ścieżek kariery zawodowej m.in. w: administracji publicznej, branży farmakologicznej, służbie zdrowia, ośrodkach wellness i SPA, organizacjach prowadzących edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

Zdobyta wiedza i umiejętności pomogą Ci w usprawnianiu usług medycznych i systemu ochrony zdrowia. To jedno z najbardziej odpowiedzialnych zadań instytucji zdrowia w XXI wieku, a Ty możesz być częścią kluczowych zmian.

Zdrowie publiczne w WSEiZ to kierunek, który łączy w sobie szeroką wiedzę medyczną z umiejętnościami menedżerskimi. Dzięki temu wejdziesz na rynek pracy jako osoba kompetentna i przygotowania do pełnienia różnorodnych funkcji w systemie ochrony zdrowia.

Zakres studiów

Zakres studiów

W nowoczesnym społeczeństwie dbałość o zdrowie wymaga interdyscyplinarnego i holistycznego przygotowania fachowców sprawujących zróżnicowane funkcje profilaktyczne, opiekuńcze, organizacyjno-zarządcze i edukacyjne. Zdrowie Publiczne to kierunek studiów, który łączy w sobie wiedzę medyczną, społeczną, elementy zarządzania, ekonomii, ochrony środowiska oraz prawa. Wiedza i umiejętności przekazywane na tym kierunku obejmują tematy związane z:

rozpoznawaniem biologicznych, środowiskowych, demograficznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia,

złożonością uwarunkowań ochrony zdrowia,

przygotowywaniem, propagowaniem, wdrażaniem, realizowaniem i koordynowaniem programów oświaty zdrowotnej, programów opieki i rehabilitacji psychospołecznej oraz promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych,

sprawowaniem kontroli stanu sanitarno-epidemiologicznego.

Specjalności na kierunku Zdrowie Publiczne w roku akademickim 2024/2025

SPECJALNOŚCI

Na kierunku Zdrowie Publiczne proponujemy studia w zakresie specjalności:

Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Zdrowie Publiczne są podawane przez kandydatów na studia przy składaniu dokumentów. Ostateczna decyzja o wyborze specjalności podejmowana jest przez studenta po pierwszym semestrze studiów.
Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Zdrowie Publiczne, przejdź do programu studiów lub opisu specjalności.POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Perspektywy zatrudnienia

Perspektywy
Zdobyte podczas studiów wiedza i umiejętności organizacyjno-doradcze, dadzą Ci możliwość zatrudnienia m.in. na stanowiskach kierowniczych lub stanowisku asystenta medycznego w:

publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (m.in.: szpitalach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lekarsko-dentystycznych etc.),

placówkach nadzorczo-inspekcyjnych systemu opieki zdrowotnej (NFZ, Sanepid),

placówkach i ośrodkach wellness i SPA,

zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach, domach pomocy społecznej i innych placówkach świadczących usługi opiekuńcze i pomocowe osobom w podeszłym wieku,

w instytucjach i firmach zarządzających danymi medycznymi, oraz fundacjach i innych organizacjach prowadzących edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

Opłaty

Opłaty
Opłata rekrutacyjna
(opłata jednorazowa)
Wpisowe
(opłata jednorazowa)
Czesne
(12 rat w roku akad. 24/25)
85 zł 490 zł 650 zł

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze zniżki i promocje!

  • Powyższe opłaty dotyczą obywateli polskich oraz osób posiadających Kartę Polaka.
  • Wpisowe dla studentów wznawiających studia lub przywróconych w prawach studenta (o ile skreślenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie studenta) oraz dla osób zapisujących się po raz kolejny do WSEiZ wynosi 590 zł.
  • Kandydaci zapisujący się na studia na semestr wyższy niż pierwszy oraz cudzoziemcy wnoszą pełną kwotę wpisowego 490 zł.
  • Jeśli kandydat dokona wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej, a limit wolnych miejsc zostanie wyczerpany opłaty zostaną zwrócone.


Informacje o opłatach dla kandydatów rozpoczynających studia w roku akad. 2024/2025 znajdują się tutaj.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Galeria zdjęć

Galeria