Zarządzanie ochroną zdrowia
i danymi medycznymi

Zarządzanie ochroną zdrowia

Specjalność

Studia I stopnia

Zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi w WSEiZ w Warszawie - dlaczego warto?

Dlaczego warto?

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA I DANYMI MEDYCZNYMI?
Jesteś osobą zainteresowaną zarządzaniem w branży medycznej? Interesuje Cię tworzenie nowoczesnych i spełniających najwyższe wymagania placówek o charakterze medycznym? Sprawdź, jak dzięki specjalności na kierunku Zdrowie publiczne w WSEiZ urzeczywistnisz swoje plany zawodowe.

PRAKTYCZNY ASPEKT ZAWODU
Specjalności Zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi przygotowuje Cię do roli specjalisty, którego kompetencje są poszukiwane obecnie na rynku pracy. Dzięki połączeniu wiedzy z dziedzin medycznych z kompetencjami z zakresu ekonomii i zarządzania, jako absolwent tej specjalności będziesz umieć zarządzać jednostką medyczną. Ponadto możesz uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu asystenta medycznego.

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE
W ramach nauki zdobędziesz m.in.:

  • umiejętność pozyskiwania, przetwarzania, prezentacji, archiwizacji i zabezpieczenia danych medycznych,
  • umiejętność oceniania stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska,
  • umiejętność realizowania programów profilaktyki i promocji zdrowia m.in. w zakładach pracy, gminach, szkołach i szpitalach.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (obowiązkowe)

Podstawy marketingu

Analiza statystyczna w ochronie zdrowia

Bazy danych medycznych

Bezpieczeństwo i ochrona danych medycznych

Warsztaty promocji zdrowia

Ekonomika zdrowia i ocena technologii medycznych

Higiena ogólna i szpitalna

Informatyczne systemy diagnostyczne i kartoteki pacjentów

Rachunkowość

Uzależnienia – aspekty zdrowotne i społeczne

Zarządzanie jakością

Diagnostyka laboratoryjna

Gospodarka lekami

Prawo ochrony zdrowia

Seminarium dyplomowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU DLA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE(obowiązkowe):

Ekologia

Epidemiologia

Język angielski

Mikroekonomia

Podstawy prawa

Podstawy zarządzania

Podstawy zdrowia publicznego

Polityka społeczna i zdrowotna

Psychologia

Demografia

Międzynarodowe problemy zdrowia

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny

Podstawy biostatystyki

Technologia informacyjna

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Zarządzanie usługami zdrowotnymi

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia

Finanse przedsiębiorstwa

Nauka o człowieku

Podstawy pielęgniarstwa

Żywienie człowieka

Kwalifikowana pierwsza pomoc

Propedeutyka medycyny

Zdrowie środowiskowe

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

Praktyka zawodowa

Organizacja ratownictwa medycznego