Organizacja placówek ochrony zdrowia

Organizacja placówek ochrony zdrowia

Specjalność

Studia I stopnia

Organizacja placówek ochrony zdrowia w WSEiZ w Warszawie - dlaczego warto?

Dlaczego warto?

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ ORGANIZACJA PLACÓWEK OCHRONY ZDROWIA?
Jesteś osobą zainteresowaną zarządzaniem w branży medycznej? Interesuje Cię tworzenie nowoczesnych i spełniających najwyższe wymagania placówek o charakterze medycznym? Sprawdź, jak dzięki specjalności na kierunku Zdrowie publiczne w WSEiZ urzeczywistnisz swoje plany zawodowe.

PRAKTYCZNY ASPEKT ZAWODU
Specjalność Organizacja placówek ochrony zdrowia przygotuje Cię do roli specjalisty, którego kompetencje pozwolą na podjęcie pracy w każdej jednostce świadczącej usługi z zakresu ochrony zdrowia, w szczególności na stanowiskach managerskich średniego i wyższego szczebla. Jako absolwent tej specjalności poznasz zasady zarządzania organizacją, sposób obiegu dokumentów, w tym obiegu elektronicznego, a także istotne zagadnienia z zakresu administracji oraz rozliczeń finansowych. Podczas zajęć wykonasz praktyczne projekty doskonalenia procesu zarządzania oraz podnoszenia jakości świadczonych usług dzięki czemu będziesz przygotowany m.in. do podjęcia współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Połączenie wiedzy z zakresu dziedzin medycznych, administracji i zarządzania pozwoli Ci dostrzec, jak istotną jest społeczna odpowiedzialność, która spoczywa na kadrze kierowniczej placówek ochrony zdrowia.

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE
W ramach nauki zdobędziesz m.in. umiejętności:

  • zarządzania i organizacji pracy w placówce ochrony zdrowia,
  • dostosowania narzędzi marketingowych do specyfiki sektora,
  • zarządzania łańcuchem dostaw.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (obowiązkowe)

Zarządzanie strategiczne i kooperencja w ochronie zdrowia

Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia

Prawo i administracja w ochronie zdrowia

Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia

Analiza ekonomiczna i finansowa w jednostkach ochrony zdrowia

Marketing usług zdrowotnych

Restrukturyzacja placówek ochrony zdrowia

Psychologia zachowań pacjenta

Społeczna odpowiedzialność jednostek ochrony zdrowia

Zarządzanie łańcuchem dostaw, majątkiem i aktywami

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU DLA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE(obowiązkowe):

Ekologia

Epidemiologia

Język angielski

Mikroekonomia

Podstawy prawa

Podstawy zarządzania

Podstawy zdrowia publicznego

Polityka społeczna i zdrowotna

Psychologia

Demografia

Międzynarodowe problemy zdrowia

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny

Podstawy biostatystyki

Technologia informacyjna

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Zarządzanie usługami zdrowotnymi

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia

Finanse przedsiębiorstwa

Nauka o człowieku

Podstawy pielęgniarstwa

Żywienie człowieka

Kwalifikowana pierwsza pomoc

Propedeutyka medycyny

Zdrowie środowiskowe

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

Praktyka zawodowa

Organizacja ratownictwa medycznego