Wzornictwo

Wzornictwo

Studia I stopnia

O kierunku

O kierunku
Studia I stopnia praktyczny profil kształcenia
Forma studiów stacjonarne w dni powszednie
niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Czas trwania 3,5 roku
Tytuł LICENCJAT
Język studiów polski
Rok akademicki 2022/2023

Pamiętaj też, że pierwszy semestr nauki jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu. W roku akademickim 2022/2023 na studiach pierwszego stopnia na kierunku Wzornictwo, predyspozycje sprawdzane będą z następujących przedmiotów:
1) rysunek i malarstwo-ćwiczenia laboratoryjne,
2) modelowanie-ćwiczenia projektowe,
3) podstawy projektowania -ćwiczenia projektowe.

Dlaczego warto studiować Wzornictwo w WSEiZ w Warszawie?

Dlaczego warto studiować

Chcesz znaleźć praktyczne zastosowanie swoich zdolności plastycznych? Kierunek Wzornictwo wpisany został na listę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako jeden z 15 kluczowych kierunków studiów ważnych dla rozwoju polskiej gospodarki. W WSEiZ rozwiniesz swoje zainteresowania i talenty, a także zdobędziesz pierwsze doświadczenie projektowe.

Jak absolwent będziesz umiał projektować: przedmioty codziennego użytku, meble, elementy małej architektury, opakowania, grafikę użytkową, Przygotujesz również identyfikację i komunikację wizualną marki. Zdobędziesz wiedzę na temat metod pracy nad zadaniem projektowym, definiowania formy produktu oraz zdobywają wiedzę z zakresu plastyki wzorniczej, rozumienia i rozwiązywania zagadnień funkcjonalno-użytkowych, technicznych i ekonomicznych produktu.

Wykładowcami na kierunku Wzornictwo są wybitni dydaktycy i specjaliści w tej dziedzinie, dostarczający studentom najwyższej jakości wiedzę i umiejętności praktyczne m.in.: prof. zw. dr hab. Wojciech Małolepszy – Prezes Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych; prof. zw. dr hab. Piotr Jaworowski – autor kilkudziesięciu znaków graficznych i logotypów, a także licznych scenografii teatralnych oraz rozmaitych multimedialnych działań związanych z teatrem, zrealizowanych m.in. w Teatrze Narodowym, Teatrze Dramatycznym, Teatrze Studio; prof. zw. dr hab. Witold Surowiecki; mgr sztuki Grzegorz Strzelewicz – autor wielu projektów urządzeń elektronicznych powszechnego użytku (m.in. OR RADMOR, OR AMATOR, OR JULIA, OR MARIA, zestawów HiFi MINI, Slim-Line, Magnetofonu studyjnego MD 3401 SD) oraz – dr Maciej Konopka – twórca projektów i wyróżnianych kampanii reklamowych dla Gillette, Coca-Cola, Casio, OralB, Timex, Multichoice, Centertel, Seat, Elf, Castorama i innych. Autor nazwy Orlen na zlecenie firmy Codes, oraz licznych, zrealizowanych z Brandy Design projektów dla m in. Ernst&Young, Delloitte, Credit Suisse, Urzędu Miasta St. Warszawy, Zachęty, Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, Twórca manuali wielu marek m.in. Heyah, Partii Kobiet, Ambra SA, Elektroeko, Ekoproduktu, Fabryk Lnu Żyrardów. Więcej na: BRANDY DESIGN

Stawiamy na komfortową naukę na nowoczesnym sprzęcie i oprogramowaniu. Jako student WSEiZ będziesz mógł korzystać z wielu profesjonalnych programów za darmo.

Zakres studiów

Zakres studiów
Edukacja przyszłego projektanta jest na tyle uniwersalna, że w przyszłości będzie mógł podołać licznym, nowym i nieznanym dziś wyzwaniom zawodowym. W zakresie studiów I stopnia na kierunku Wzornictwo znajdują się m.in.:

kompetencje w zakresie realizacji zadania projektowego, designerskiego,

umiejętności definiowania problemów, dokonywania syntezy, formułowania koncepcji oraz tworzenia i komunikowania własnych rozwiązań, czego warunkiem koniecznym jest umiejętność zdefiniowania formy produktu,

umiejętności rozumienia i rozwiązywania zagadnień funkcjonalno-użytkowych, technicznych i ekonomicznych,

posługiwanie się środkami i technikami graficznymi, w tym technikami komputerowymi,

projektowanie przedmiotów codziennego użytku, ubiorów, mebli, pojazdów, elementów małej architektury, opakowań czy reklamy,

komunikacja wizualna i projektowanie przestrzeni, w tym projektowanie mody lub biżuterii,

zagadnienia dotyczące ekologii i osób niepełnosprawnych.

Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Wzornictwo podajesz przy składaniu dokumentów na studia. Ostateczną decyzję o wyborze specjalności podejmiesz po trzecim semestrze studiów.

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Wzornictwo przejdź do programu studiów lub opisu specjalności. POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Perspektywy zatrudnienia

Perspektywy
Jako absolwent kierunku Wzornictwo, w rezultacie zdobytej wiedzy ogólnej i zawodowej, rozwoju indywidualnego potencjału twórczego, utrwaleniu systemu wartości humanistycznych, możesz:

wykonywać pracę w zakresie projektowania wzornictwa i komunikacji wizualnej,

podjąć pracę w zespole projektowym, agencjach reklamowych, redakcjach i wydawnictwach,

otworzyć i poprowadzić samodzielną praktykę designerską.

Opłaty

Opłaty
Opłata rekrutacyjna
(opłata jednorazowa)
Wpisowe
(opłata jednorazowa)
Czesne *
(12 rat w roku akad. 22/23)
85 zł 690 zł 890 zł
85 zł 690 zł 820 zł

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze zniżki i promocje!

  • Powyższe opłaty dotyczą obywateli polskich oraz osób posiadających Kartę Polaka.
  • Wpisowe dla studentów wznawiających studia lub przywróconych w prawach studenta (o ile skreślenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie studenta) oraz dla osób zapisujących się po raz kolejny do WSEiZ wynosi 490 zł.
  • Kandydaci zapisujący się na studia na semestr wyższy niż pierwszy oraz cudzoziemcy wnoszą pełną kwotę wpisowego 690 zł.
  • Jeśli kandydat dokona wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej, a limit wolnych miejsc zostanie wyczerpany opłaty zostaną zwrócone.


* Informacje o opłatach dla kandydatów rozpoczynających studia w roku akad. 2022/2023 znajdują się tutaj.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Galeria zdjęć

Galeria