Wzornictwo

Wzornictwo

Studia I stopnia

O kierunku

O kierunku
Studia I stopnia praktyczny profil kształcenia
Forma studiów stacjonarne w dni powszednie
niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Czas trwania 3,5 roku
Tytuł LICENCJAT
Język studiów polski
Rok akademicki 2023/2024

Dlaczego warto studiować Wzornictwo w WSEiZ w Warszawie?

Dlaczego warto studiować

Chcesz znaleźć praktyczne zastosowanie swoich zdolności plastycznych? Kierunek Wzornictwo wpisany został na listę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako jeden z 15 kluczowych kierunków studiów ważnych dla rozwoju polskiej gospodarki. W WSEiZ rozwiniesz swoje zainteresowania i talenty, a także zdobędziesz pierwsze doświadczenie projektowe.

Jak absolwent będziesz umiał projektować: przedmioty codziennego użytku, meble, elementy małej architektury, opakowania, grafikę użytkową, Przygotujesz również identyfikację i komunikację wizualną marki. Zdobędziesz wiedzę na temat metod pracy nad zadaniem projektowym, definiowania formy produktu oraz zdobywają wiedzę z zakresu plastyki wzorniczej, rozumienia i rozwiązywania zagadnień funkcjonalno-użytkowych, technicznych i ekonomicznych produktu.

Wykładowcami na kierunku Wzornictwo są wybitni dydaktycy i specjaliści w tej dziedzinie, dostarczający studentom najwyższej jakości wiedzę i umiejętności praktyczne m.in.: prof. zw. dr hab. Wojciech Małolepszy – Prezes Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych; prof. zw. dr hab. Piotr Jaworowski – autor kilkudziesięciu znaków graficznych i logotypów, a także licznych scenografii teatralnych oraz rozmaitych multimedialnych działań związanych z teatrem, zrealizowanych m.in. w Teatrze Narodowym, Teatrze Dramatycznym, Teatrze Studio; prof. zw. dr hab. Witold Surowiecki; mgr sztuki Grzegorz Strzelewicz – autor wielu projektów urządzeń elektronicznych powszechnego użytku (m.in. OR RADMOR, OR AMATOR, OR JULIA, OR MARIA, zestawów HiFi MINI, Slim-Line, Magnetofonu studyjnego MD 3401 SD) oraz – dr Maciej Konopka – twórca projektów i wyróżnianych kampanii reklamowych dla Gillette, Coca-Cola, Casio, OralB, Timex, Multichoice, Centertel, Seat, Elf, Castorama i innych. Autor nazwy Orlen na zlecenie firmy Codes, oraz licznych, zrealizowanych z Brandy Design projektów dla m in. Ernst&Young, Delloitte, Credit Suisse, Urzędu Miasta St. Warszawy, Zachęty, Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, Twórca manuali wielu marek m.in. Heyah, Partii Kobiet, Ambra SA, Elektroeko, Ekoproduktu, Fabryk Lnu Żyrardów. Więcej na: BRANDY DESIGN

Stawiamy na komfortową naukę na nowoczesnym sprzęcie i oprogramowaniu. Jako student WSEiZ będziesz mógł korzystać z wielu profesjonalnych programów za darmo.

Zakres studiów

Zakres studiów
Edukacja przyszłego projektanta jest na tyle uniwersalna, że w przyszłości będzie mógł podołać licznym, nowym i nieznanym dziś wyzwaniom zawodowym. W zakresie studiów I stopnia na kierunku Wzornictwo znajdują się m.in.:

kompetencje w zakresie realizacji zadania projektowego, designerskiego,

umiejętności definiowania problemów, dokonywania syntezy, formułowania koncepcji oraz tworzenia i komunikowania własnych rozwiązań, czego warunkiem koniecznym jest umiejętność zdefiniowania formy produktu,

umiejętności rozumienia i rozwiązywania zagadnień funkcjonalno-użytkowych, technicznych i ekonomicznych,

posługiwanie się środkami i technikami graficznymi, w tym technikami komputerowymi,

projektowanie przedmiotów codziennego użytku, ubiorów, mebli, pojazdów, elementów małej architektury, opakowań czy reklamy,

komunikacja wizualna i projektowanie przestrzeni, w tym projektowanie mody lub biżuterii,

zagadnienia dotyczące ekologii i osób niepełnosprawnych.

Zasady rekrutacji

Podstawą przyjęcia na kierunek Wzornictwo w WSEiZ jest sprawdzian z uzdolnień plastycznych.

Sprawdzian polega na wykonaniu na papierze formatu B2, ołówkiem, grafitem lub kredką studium martwej natury.

Kandydatów przystępujących do sprawdzianu prosimy o przyniesienie przyborów niezbędnych do wykonania rysunku. Deskę kreślarską oraz papier zapewnia Uczelnia.

Prace oceniane będą przez komisję rekrutacyjną pod kątem umiejętności obserwowania i komponowania na płaszczyźnie oraz wrażliwości na przestrzeń, światło i fakturę.

Sprawdzian odbędzie się w budynku WSEiZ, w terminach:

  • 1 lipca 2023 r.
  • 15 lipca 2023 r.
  • 20 lipca 2023 r.
  • 16 września 2023 r.
  • 26 września 2023 r.

Komisja rekrutacyjna dokona oceny prac wyłącznie tych kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości i zarejestrowali się za pomocą internetowego systemu rekrutacyjnego rekrutacja on-line, a także wgrali niezbędne dokumenty oraz wnieśli na konto WSEiZ wymagane opłaty.

Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Wzornictwo podajesz przy składaniu dokumentów na studia. Ostateczną decyzję o wyborze specjalności podejmiesz po trzecim semestrze studiów.

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Wzornictwo przejdź do programu studiów lub opisu specjalności. POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Perspektywy zatrudnienia

Perspektywy
Jako absolwent kierunku Wzornictwo, w rezultacie zdobytej wiedzy ogólnej i zawodowej, rozwoju indywidualnego potencjału twórczego, utrwaleniu systemu wartości humanistycznych, możesz:

wykonywać pracę w zakresie projektowania wzornictwa i komunikacji wizualnej,

podjąć pracę w zespole projektowym, agencjach reklamowych, redakcjach i wydawnictwach,

otworzyć i poprowadzić samodzielną praktykę designerską.

Opłaty

Opłaty
Opłata rekrutacyjna
(opłata jednorazowa)
Wpisowe*
(opłata jednorazowa)
Czesne **
(12 rat w roku akad. 23/24)
150 zł 690 zł 890 zł
150 zł 690 zł 820 zł

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze zniżki i promocje!

  • Powyższe opłaty dotyczą obywateli polskich oraz osób posiadających Kartę Polaka.
  • Wpisowe dla studentów wznawiających studia lub przywróconych w prawach studenta (o ile skreślenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie studenta) oraz dla osób zapisujących się po raz kolejny do WSEiZ wynosi 490 zł.
  • Kandydaci zapisujący się na studia na semestr wyższy niż pierwszy oraz cudzoziemcy wnoszą pełną kwotę wpisowego 690 zł.
  • Jeśli kandydat dokona wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej, a limit wolnych miejsc zostanie wyczerpany opłaty zostaną zwrócone.


** Informacje o opłatach dla kandydatów rozpoczynających studia w roku akad. 2023/2024 znajdują się tutaj.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Galeria zdjęć

Galeria