Projektowanie produktu

Projektowanie produktu

Specjalność

Studia I stopnia

Partner merytoryczny:

Projektowanie produktu w WSEiZ w Warszawie

Projektowanie produktu

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ PROJEKTOWANIE PRODUKTU?
Specjalność ta powstała dla osób zafascynowanych współczesnym designem przedmiotów codziennego użytku, które jednocześnie są zainteresowane sztukami plastycznymi.

PRAKTYCZNY ASPEKT ZAWODU
Jako absolwent specjalności Projektowanie produktu będziesz mógł zajmować się zarówno masowymi wyrobami rynkowymi, jak i współpraca z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i firmami designerskimi oraz tworzeniem unikatowych obiektów. Możesz również działać na rynku jako freelancer lub założyć własną firmę projektową czy projektowo-produkcyjną.

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE
Specjalność obejmuje:

  • naukę designu na potrzeby rynku,
  • zagadnienia formy i znaczenia (semantyki) tworzonych przedmiotów,
  • uwzględnia również wachlarz potrzeb społecznych wynikających z zachodzących przeobrażeń w świecie (zmiany demograficzne, starzenie się społeczeństw, problematyka równej dostępności, ekologia, itp.).

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (obowiązkowe):

Pracownie do wyboru jedna z dwóch w semestrze

Pracownia projektowania wyrobów konsumpcyjnych (1)

Pracownia projektowania społecznego (2)

Projektowanie konstrukcyjne

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

Praktyki

BLOK KSZTAŁCENIA LICENCJACKI

Oświetlenie

Liternictwo

Ekonomika budownictwa

Architektura polska / Architecture in Poland

Urządzanie obiektów architektury krajobrazu

Kierowanie procesem inwestycyjnym

Konserwacja i rewaloryzacja zabytków

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU WZORNICTWO

Język angielski

Wychowanie fizyczne

Ochrona własności intelektualnej

Prawo gospodarcze

Etyka projektowania

Etnografia

Rysunek i malarstwo

Rzeźba

Historia sztuki

Historia wzornictwa

Ergonomia

Rysunek prezentacyjny

Modelowanie

Rysunek techniczny

Laboratorium komputerowe

Technologie przemysłowe

Psychofizjologia widzenia

Podstawy marketingu

Podstawy projektowania

Podstawy projektowania graficznego

Pracownia projektowania społecznego

Projektowanie informacji wizualnej

Podstawy fotografii

Komunikacja i techniki prezentacji

Seminarium dyplomowe