Projektowanie komunikacji wizualnej i reklamy

Projektowanie komunikacji

Specjalność

Studia I stopnia

Partner merytoryczny:

Projektowanie komunikacji wizualnej w WSEiZ w Warszawie - dlaczego warto?

Projektowanie komunikacji wizualnej

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI WIZUALNEJ I REKLAMY?
Projektowanie komunikacji wizualnej stworzyliśmy dla osób ze zmysłem estetycznym i umiejętnościami plastycznymi, które wiążą swoją przyszłość z szeroko rozumianym projektowaniem graficznym. To również specjalność dla osób kreatywnych, poszukujących nowych rozwiązań w każdym projekcie.

PRAKTYCZNY ASPEKT ZAWODU
Specjalność Projektowanie komunikacji wizualnej obejmuje:

  • identyfikację firm i instytucji,
  • zagadnienia przekazu społecznego,
  • projektowanie opakowań.

Studia na tej specjalności mają wykształcić m.in. umiejętność dostrzegania i formułowania problemów projektowych, tworzenia oryginalnych rozwiązań projektowych oraz posługiwania się środkami i technikami graficznymi, w tym technikami komputerowymi.

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE
Jako absolwent będziesz przygotowany do całościowego projektowania identyfikacji wizualnej, w tym m.in. aranżacji przestrzeni w kontekście współczesnego projektowania graficznego, projektowania wyrobów konsumpcyjnych i nowych mediów informacji. Ukończenie specjalności pozwoli Ci na podjęcie pracy w zespołach projektowych, agencjach reklamowych, redakcjach i wydawnictwach, a także na samodzielne uprawianie.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (obowiązkowe)

Projektowanie informacji wizualnej

Projektowanie opakowań

Technologie opakowań

Projektowanie reklamy

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

Praktyki

BLOK KSZTAŁCENIA LICENCJACKI

Oświetlenie

Liternictwo

Ekonomika budownictwa

Architektura polska / Architecture in Poland

Urządzanie obiektów architektury krajobrazu

Kierowanie procesem inwestycyjnym

Konserwacja i rewaloryzacja zabytków

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU WZORNICTWO

Język angielski

Wychowanie fizyczne

Ochrona własności intelektualnej

Prawo gospodarcze

Etyka projektowania

Etnografia

Rysunek i malarstwo

Rzeźba

Historia sztuki

Historia wzornictwa

Ergonomia

Rysunek prezentacyjny

Modelowanie

Rysunek techniczny

Laboratorium komputerowe

Technologie przemysłowe

Psychofizjologia widzenia

Podstawy marketingu

Podstawy projektowania

Podstawy projektowania graficznego

Pracownia projektowania społecznego

Projektowanie informacji wizualnej

Podstawy fotografii

Komunikacja i techniki prezentacji

Seminarium dyplomowe

Podobne specjalności

Podobne specjalności