Architektura
Krajobrazu

Architektura

Studia II stopnia

O kierunku

O kierunku
Studia II stopnia praktyczny profil kształcenia
Forma studiów niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Czas trwania 1,5 roku
Tytuł MAGISTER INŻYNIER
Język zajęć polski
Rok akademicki 2024/2025

Warunki przyjęcia na studia magisterskie Architektura Krajobrazu

Warunki przyjęcia

Aby móc rozpocząć studia II stopnia na Kierunku Architektura Krajobrazu, powinieneś spełniać następujące warunki:

posiadać dyplom ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu,

posiadać dyplom ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia na kierunkach pokrewnych, tj. Architektura/Architektura i Urbanistyka lub Gospodarka Przestrzenna i uzyskać kompetencje wynikające z ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, obejmujące w szczególności wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia procesów zachodzących w środowisku i pozwalające na prawidłową ochronę i kształtowanie środowiska oraz do właściwego postępowania w zakresie projektowania i kompozycji krajobrazu,

jeśli po ukończeniu studiów pierwszego stopnia nie uzyskałeś części wymaganych kompetencji, możesz zostać przyjęty na studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie brakujących efektów uczenia się w postaci różnic programowych może być zrealizowane w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. Różnice programowe wyznaczane są indywidualnie dla każdego kandydata na studia II stopnia (pobierz podanie).

Więcej informacji o zasadach rekrutacji znajduje się w Regulamin przyjęć na studia w roku akademicki 2024/2025.

Dlaczego warto podjąć studia magisterskie na kierunku Architektura Krajobrazu w WSEiZ w Warszawie?

Dlaczego warto studiować

Studia na drugim stopniu na kierunku Architektura Krajobrazu w WSEiZ są skoncentrowane na zagadnieniu kształtowania krajobrazu miasta zgodnie z obowiązującym prawem i trendami. Charakter studiów pomoże Ci lepiej projektować w przyszłości nowoczesne i funkcjonalne przestrzenie.

W WSEiZ poszerzysz i udoskonalisz kompetencje w zakresie projektowania parków miejskich, parków linearnych i stref ciągów pieszych, systemów roślinnych w obiektach architektonicznych czy ogrodów na powierzchniach architektonicznych. Jednocześnie podczas studiów wiele uwagi poświęcisz na projektowanie na terenach objętych ochroną prawną oraz terenach rekultywowanych i rewitalizowanych.

Większość zadań projektowych realizowanych w trakcie studiów to realne problemy zgłaszane przez instytucje współpracujące z Wydziałem Architektury. Dzięki temu zdobędziesz praktyczne doświadczenie już podczas nauki, tak ważne na obecnym rynku pracy.

W czasie studiów będziesz korzystać z w pełni wyposażonych pracowni, m.in.: Projektowania Architektonicznego, Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu. Jako student WSEiZ będziesz korzystał z wielu profesjonalnych programów bez dodatkowych opłat. Nasze pracownie są wyposażone w komputery, tablety graficzne, manipulatory 3D.

Zakres studiów

Zakres
Jako magister inżynier architektury krajobrazu zdobędziesz umiejętności:

wykonywania analiz i ocen uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, przestrzennych i społecznych projektowanych obszarów,

opracowywania projektów zagospodarowania obiektów i obszarów zdefiniowanych w planach zagospodarowania przestrzennego, w tym na terenach rekultywowanych i rewitalizowanych,

efektywnej pracy w zespole projektowym i współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w procesie powstawania i użytkowania krajobrazu,

kierowania i nadzoru nad pracami realizacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu,

zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem krajobrazu,

odwzorowania i kreowania przestrzeni za pomocą nowoczesnych technik wirtualnych,

skutecznej autoprezentacji oraz sprzedaży i wdrażania w praktyce efektów dokonań twórczych.

Perspektywy zatrudnienia

Perspektywy

Kierunek Architektura Krajobrazu, a w szczególności zdobycie tytułu magistra inżyniera otwiera przed Tobą szereg perspektyw zawodowych. Ukończenie studiów da Ci możliwość zdobycia zatrudnienia m.in. w:

firmach związanych z planowaniem, projektowaniem, budową i pielęgnowaniem krajobrazów,

pracowniach projektowych zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,

firmach produkcyjnych związanych z branżą architektury krajobrazu,

parkach narodowych i krajobrazowych, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,

jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,

jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,

jednostkach samorządowych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu,

służbach ochrony zabytków i ochrony przyrody.

Będziesz również gotowy do założenia własnej firmy projektowej i prowadzenia indywidualnej działalności projektowo-wykonawczej.

Przedmioty

Przedmioty

Przedmioty kierunkowe dla kierunku Architektura Krajobrazu

Sztuka współczesna

Metodologia badań w architekturze krajobrazu

Społeczno-psychologiczne zagadnienia kształtowania krajobrazu miasta

Skuteczna komunikacja i negocjacje

Język angielski

Kierunki i trendy projektowania i realizacji współczesnych obiektów architektury krajobrazu

Projektowanie przestrzeni publicznych

System informacji geograficznej (GIS)

Projektowanie systemów roślinnych w obiektach architektonicznych

Nowoczesne technologie i rozwiązania prośrodowiskowe w architekturze krajobrazu

Projektowanie na terenach rekultywowanych i rewitalizowanych

Komunikacja wizualna w architekturze krajobrazu

Wizualizacje projektów obiektów architektury krajobrazu

Grafika prezentacyjna – opracowanie graficzne projektów ofertowych

Projektowanie krajobrazu w skali regionu

Seminarium magisterskie

Prowadzenie firmy projektowo-wykonawczej

Przedmioty do wyboru

Projektowanie wnętrz otwartych

Projektowanie zieleni we wnętrzach

Detal architektoniczny

Projektowanie na terenach objętych ochroną prawną ze względu na wartości kulturowe

Projektowanie na terenach objętych ochroną prawną ze względu na wartości przyrodnicze

Projektowanie ze szczególnym uwzględnieniem fauny

Konsultacje i realizacja pracy magisterskiej

Praktyki

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Architektura Krajobrazu II stopnia przejdź do programu studiów. POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Opłaty

Opłaty
Opłata rekrutacyjna
(opłata jednorazowa)
Wpisowe
(opłata jednorazowa)
Czesne
(12 rat w roku akad. 24/25)
85 zł 690 zł 830 zł

Wpisowe na studia drugiego stopnia dla absolwentów WSEiZ wynosi – 300 zł!

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze zniżki i promocje!

  • Powyższe opłaty dotyczą obywateli polskich oraz osób posiadających Kartę Polaka.
  • Wpisowe dla studentów wznawiających studia lub przywróconych w prawach studenta (o ile skreślenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie studenta) oraz dla osób zapisujących się po raz kolejny do WSEiZ wynosi 590 zł.
  • Kandydaci zapisujący się na studia na semestr wyższy niż pierwszy oraz cudzoziemcy wnoszą pełną kwotę wpisowego 690 zł.
  • Jeśli kandydat dokona wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej, a limit wolnych miejsc zostanie wyczerpany opłaty zostaną zwrócone.


Informacje o opłatach dla kandydatów rozpoczynających studia w roku akad. 2024/2025 znajdują się tutaj.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Galeria zdjęć

Galeria