Zarządzanie

Zarządzanie

Studia I stopnia

O kierunku

O kierunku
Rodzaj studiów praktyczny profil kształcenia
Forma studiów stacjonarne w dni powszednie
niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Czas trwania 3 lata
Tytuł LICENCJAT
Język studiów polski, angielski
Rok akademicki 2024/2025

PODWÓJNY DYPLOM

Dlaczego warto studiować Zarządzanie w WSEiZ w Warszawie?

Dlaczego warto studiować

Jako przyszły menedżer zostaniesz wyposażony w kompetencje, które pozwolą na:

  • dokonywanie wyboru optymalnego modelu biznesowego,
  • wdrażanie skutecznych metod marketingowych,
  • efektywną komunikację z rynkiem,
  • umiejętne przewidywanie potrzeb konsumentów,
  • rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami.

Zarządzanie to kierunek studiów, który pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania biznesem w zmiennym środowisku. W związku z tym stawiamy na kształcenie oparte na praktycznych rozwiązaniach i najnowszych doświadczeniach, aby każdy nasz absolwent był przygotowany do podjęcia zatrudnienia w zawodzie.

Oprócz polskiego dyplomu licencjata studiując na kierunku Zarządzanie w WSEiZ możesz uzyskać amerykański dyplom Bachelor of Science in Business Management wydany przez Herzing University (USA). Amerykański dyplom Bachelor of Science otrzymasz po odbyciu tylko jednego roku studiów w tym Uniwersytecie. Po zakończeniu studiów w USA możesz ubiegać się o przedłużenie wizy o jeden rok i podjęcie pracy w ramach tzw. Optional Practical Training.
WSEiZ jest jedynym partnerem Herzing University w Polsce.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz pogłębić swoją wiedzą z zakresu zarządzania na studiach II stopnia. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu.

Zakres studiów

Zakres studiów
Jako absolwent będziesz posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu:

nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji

przedsiębiorstw i instytucji publicznych,

skutecznego komunikowania się, negocjowania rozpoznawania, diagnozowania i przekonywania oraz pracy w zespole,

rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami,

realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym.

Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Zarządzanie podajesz przy składaniu dokumentów na studia. Ostateczna decyzja o wyborze specjalności podejmujesz po drugim semestrze studiów.

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Zarządzanie przejdź do programu studiów lub opisu specjalności. POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Perspektywy zatrudnienia

Perspektywy

Jako absolwent Zarządzania możesz znaleźć zatrudnienie w każdym przedsiębiorstwie i w każdej organizacji. Najbardziej będziesz poszukiwany w firmach, które prowadzą działalność zgodną z ukończoną specjalnością, jednak solidna baza przedmiotów podstawowych i kierunkowych powinna spowodować, że chętnie podejmiesz nowe wyzwania. Będziesz przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, a także do prowadzenia własnej działalności.

Opłaty

Opłaty
Opłata rekrutacyjna
(opłata jednorazowa)
Wpisowe
(opłata jednorazowa)
Czesne
(12 rat w roku akad. 24/25)
85 zł promocja 90 zł 590 zł
85 zł promocja 90 zł 590 zł

Chcesz obniżyć opłaty za studia?

Sprawdź nasze zniżki i promocje!

  • Powyższe opłaty dotyczą obywateli polskich oraz osób posiadających Kartę Polaka.
  • Wpisowe dla studentów wznawiających studia lub przywróconych w prawach studenta (o ile skreślenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie studenta) oraz dla osób zapisujących się po raz kolejny do WSEiZ wynosi 590 zł.
  • Kandydaci zapisujący się na studia na semestr wyższy niż pierwszy oraz cudzoziemcy wnoszą pełną kwotę wpisowego 490 zł.
  • Jeśli kandydat dokona wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej, a limit wolnych miejsc zostanie wyczerpany opłaty zostaną zwrócone.

* Promocja dotyczy kandydatów, którzy złożą dokumenty na studia do 31.08. br.
Informacje o opłatach dla kandydatów rozpoczynających studia w roku akad. 2024/2025 znajdują się tutaj.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Galeria zdjęć

Galeria