Biznes międzynarodowy

Biznes międzynarodowy

Specjalność

Studia I stopnia

Specjalność Biznes międzynarodowy w WSEiZ w Warszawie - dlaczego warto?

Biznes międzynarodowy

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ BIZNES MIĘDZYNARODOWY?
Biznes międzynarodowy jest specjalnością przeznaczoną dla tych, którzy pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych i poszukują praktycznych umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

PRZYSZŁOŚCIOWE KSZTAŁCENIE
Europeizacja i globalizacja naszej gospodarki są zjawiskami nieuchronnymi, do których przedsiębiorstwa powinny się przygotować, między innymi poprzez pozyskiwanie odpowiednio przygotowanych menedżerów. Studiując tę specjalność, poznasz zasady celne, podatkowe, transferu finansów i inne, przydatne do prowadzenia wymiany pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz jej partnerami gospodarczymi na całym świecie.

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWODU
Dzięki studiom w WSEiZ:

  • zdobędziesz umiejętności prowadzenia działalności gospodarczej w skali międzynarodowej,
  • poznasz ekonomiczne, finansowe, prawne i społeczne podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,
  • poznasz zasady skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (obowiązkowe):

Organizacja działalności handlowej

Podstawy grafiki komputerowej

System podatkowy w Polsce i w wybranych państwach Europy

Techniki sprzedaży i obsługa klienta

System celny UE

Marketing międzynarodowy

Międzynarodowe rozliczenia finansowe

Międzynarodowe stosunki polityczne

Negocjacje i etyka w biznesie

Prawo UE

Rynek kapitałowy i pieniężny

Seminarium dyplomowe

Międzynarodowe organizacje gospodarcze

Planowanie w przedsiębiorstwie i biznesplan

Polityka energetyczna i surowcowa

Spedycja i transport międzynarodowy

Zarządzanie przedsiębiorstwem handlu zagranicznego

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE (obowiązkowe):

Język angielski

Matematyka

Mikroekonomia

Podstawy prawa

Podstawy zarządzania

Psychologia

Logistyka

Badania marketingowe

Nauka o organizacji

Podstawy finansów i bankowości

Podstawy marketingu

Technologia informacyjna

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia

Finanse przedsiębiorstwa

Statystyka

Prawo gospodarcze

Rachunkowość

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Zarządzanie jakością

Zarządzanie produkcją i usługami

Zarządzanie projektami

Analiza rynku

Bazy danych

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

Praktyka zawodowa

Zachowania organizacyjne

Zarządzanie środowiskowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi