Grafika komputerowa i media społecznościowe

Grafika komputerowa

Specjalność

Studia I stopnia

Partner merytoryczny:

Specjalność Grafika komputerowa i media społecznościowe w WSEiZ w Warszawie - dlaczego warto?

Grafika komputerowa

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ GRAFIKA KOMPUTEROWA I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE?
Jeśli chcesz wiedzieć, jak wykorzystać komputer i Internet do działalności gospodarczej poprzez tworzenie atrakcyjnych i funkcjonalnych serwisów, witryn i portali oraz chcesz nauczyć się stosowania technik komputerowych we wszystkich działaniach marketingowych i menedżerskich, to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie.

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWODU
Biegłość w mediach społecznościowych to jedna z najbardziej pożądanych na rynku pracy umiejętności, szczególnie jeśli wiążesz swoją zawodową przyszłość z działami marketingu i public relations. Dzięki specjalności zdobędziesz m.in.:

  • umiejętność stosowania technik komputerowych we wszystkich działaniach marketingowych i menedżerskich,
  • umiejętność zarządzania obecnością marek, instytucji i osób w mediach społecznościowych,
  • znajomość ekonomicznych, finansowych, prawnych i społecznych podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,
  • znajomość zasad skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem i umiejętność ich stosowania.

PRZYSZŁOŚCIOWE KSZTAŁCENIE
Jako absolwent otrzymasz solidną podstawę merytoryczną. Pozwoli Ci ona na skuteczne, płynne i efektywne zarządzanie obecnością marki, instytucji bądź osoby w świecie mediów społecznościowych. Będziesz sprawnie poruszał się w platformach społecznościowych takich jak: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram i innych.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (obowiązkowe):

Podstawy fotografii

Podstawy grafiki komputerowej

Podstawy poligrafii

Tworzenie i zarządzanie treściami w mediach społecznościowych

Grafika komputerowa I

Grafika komputerowa II

Marketing internetowy

Promocja w Internecie

Seminarium dyplomowe

Wybrane aspekty prawne marketingu internetowego

Zarządzanie kryzysem w mediach społecznościowych

Grafika komputerowa III

Promocja w Internecie

Sieci komputerowe i techniki internetowe

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE (obowiązkowe):

Język angielski

Matematyka

Mikroekonomia

Podstawy prawa

Podstawy zarządzania

Psychologia

Logistyka

Badania marketingowe

Nauka o organizacji

Podstawy finansów i bankowości

Podstawy marketingu

Technologia informacyjna

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia

Finanse przedsiębiorstwa

Statystyka

Prawo gospodarcze

Rachunkowość

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Zarządzanie jakością

Zarządzanie produkcją i usługami

Zarządzanie projektami

Analiza rynku

Bazy danych

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

Praktyka zawodowa

Zachowania organizacyjne

Zarządzanie środowiskowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi