Zarządzanie w lotnictwie cywilnym

Zarządzanie w lotnictwie cywilnym

Specjalność

Studia I stopnia

Specjalność Zarządzanie w lotnictwie cywilnym w WSEiZ w Warszawie - dlaczego warto?

Zarządzanie w lotnictwie cywilnym

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE W LOTNICTWIE CYWILNYM?
Zarządzanie w lotnictwie cywilnym jest specjalnością dla osób aspirujących do pełnienia kluczowych ról w zarządzaniu lotnictwem cywilnym, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym.

PRZYSZŁOŚCIOWE KSZTAŁCENIE

Nowoczesne technologie, globalizacja i zmieniające się regulacje prawne są czynnikami dynamicznie rozwijającej się branży lotniczej. Ta specjalność kształci w obszarach kluczowych dla branży, takich jak zarządzanie kryzysowe, zrównoważony rozwój i rozrost infrastruktury lotniczej. Absolwenci tej specjalności zyskują umiejętności i wiedzę, które są cenne na współczesnym rynku pracy i odpowiadają na aktualne i przyszłe wyzwania sektora lotniczego.

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWODU
Dzięki studiom w WSEiZ:

  • zdobędziesz umiejętności zarządzania przestrzenią powietrzną,
  • poznasz modele biznesowe organizacji lotniczych,
  • poznasz zasady zarządzania bezpieczeństwem w komunikacji lotniczej.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (obowiązkowe):

Podstawy prawa lotniczego

Środki transportu lotniczego

Wybrane zagadnienia współczesnego lotnictwa

Przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje lotnicze

Zarządzanie przestrzenią powietrzną

Zarządzanie bezpieczeństwem w komunikacji lotniczej

Modele biznesowe organizacji lotniczych

Ochrona środowiska w branży lotniczej

Język angielski w branży lotniczej

Seminarium dyplomowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi w lotnictwie

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE (obowiązkowe):

Język angielski

Prawo gospodarcze

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Zarządzanie jakością

Zarządzanie produkcją i usługami

Zarządzanie projektami

Analiza rynku


Zarządzanie zasobami ludzkimi

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

Praktyka zawodowa

Zachowania organizacyjne

Zarządzanie środowiskowe

Matematyka

Mikroekonomia

Podstawy prawa

Podstawy zarządzania

Psychologia

Logistyka

Badania marketingowe

Nauka o organizacji

Podstawy finansów i bankowości

Podstawy marketingu

Technologia informacyjna

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia

Finanse przedsiębiorstwa

Statystyka

Rachunkowość

Bazy danych