Handel i usługi logistyczne

Handel i usługi

Specjalność

Studia I stopnia

Specjalność Handel i usługi logistyczne w WSEiZ w Warszawie - dlaczego warto?

Handel i usługi

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ HANDEL I USŁUGI LOGISTYCZNE?
Specjalność powstała z myślą o osobach, które chcą zostać cenionymi specjalistami w dziale sprzedaży i zaopatrzenia w przedsiębiorstwach handlowych, a także chcą przygotować się do pracy w firmach świadczących usługi logistyczne.

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWODU
Dzięki studiom na specjalności Handel i usługi logistyczne zdobędziesz umiejętności i wiedzę z zakresu:

  • prowadzenie działalności handlowej wraz z umiejętnością obsługi klienta i prowadzenia negocjacji,
  • obsługi logistycznej przedsiębiorstw handlowych, usługowych i produkcyjnych,
  • ekonomii, finansów, prawa i społecznych podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zasad skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem.

PRZYSZŁOŚCIOWE KSZTAŁCENIE
Rozwijający się rynek usług handlowych potrzebuje coraz większej liczby wysokiej klasy specjalistów z wyższym wykształceniem. Jednocześnie zaopatrzenie jednostek handlowych coraz silniej związane jest z działalnością przedsiębiorstw logistycznych, które zrewolucjonizowały funkcjonowanie łańcuchów dostaw.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (obowiązkowe):

Elementy łańcucha dostaw

Międzynarodowe rozliczenia finansowe

Organizacja działalności handlowej

Techniki sprzedaży i obsługa klienta

Towaroznawstwo FMCG

Towaroznawstwo żywności

Rodzaje i środki transportu

Ekonomika usług logistycznych

Logistyka w ujęciu produktowym

Opakowania w logistyce

Organizacja magazynów i centrów logistycznych

Seminarium dyplomowe

Zarządzanie kategoriami produktów i procesem zakupowym

Marketing usług

Modele i kanały dystrybucji

Spedycja i transport międzynarodowy

Zarządzanie przedsiębiorstwem handlu zagranicznego

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE (obowiązkowe):

Język angielski

Matematyka

Mikroekonomia

Podstawy prawa

Podstawy zarządzania

Psychologia

Logistyka

Badania marketingowe

Nauka o organizacji

Podstawy finansów i bankowości

Podstawy marketingu

Technologia informacyjna

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia

Finanse przedsiębiorstwa

Statystyka

Prawo gospodarcze

Rachunkowość

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Zarządzanie jakością

Zarządzanie produkcją i usługami

Zarządzanie projektami

Analiza rynku

Bazy danych

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

Praktyka zawodowa

Zachowania organizacyjne

Zarządzanie środowiskowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi