Koła Naukowe

Koła Naukowe

W 2008 roku WSEiZ była organizatorem III Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. Społeczno-ekonomiczno-przyrodnicze aspekty zrównoważonego rozwoju.