Koło naukowe Wydziału Inżynierii i Zarządzania - Projektanci

Koło naukowe

Opis działalności

Opis działalności

Opiekun koła: dr Włodzimierz Soiński, prof. WSEiZ
Zapisy: wlodzimierz.soinski@wseiz.pl

Cele koła

Celem koła jest zapoznawanie się Studentów z innowacyjnymi rozwiązaniami wykorzystywanymi w zarządzaniu,  pogłębianie wiedzy na ich temat, zdobywanie doświadczenia poprzez realizację indywidualnych i grupowych projektów oraz propagowanie wiedzy ich wśród studentów Uczelni.

Misja koła

Misją Koła jest stworzenie szans dla Studentów na poszerzenie kompetencji, umiejętności i wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w zarządzaniu.

Działalność koła

Cele powyższe Koło realizuje poprzez:

  1. Dokonywanie analiz innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w zarządzaniu
  2. Wypracowywanie modeli biznesowych możliwych do zastosowania w praktyce przedsiębiorstw
  3. Realizację projektów
  4. Promocję dobrych praktyk
  5. Propagowanie wiedzy wśród studentów Uczelni poprzez realizację konferencji, spotkań, warsztatów.