Koło naukowe Pokolenie Nowych Pomysłów

Koło naukowe Pokolenie Nowych Pomysłów

Opis działalności

Opis działalności

Opiekunem Koła jest mgr inż. arch. Mikołaj Michalak

Koło naukowe Pokolenie Nowych Pomysłów powstało na Wydziale Architektury WSEiZ w październiku 2021 roku.

Cele Koła:

Celem Koła jest tworzenie zespołów projektowych składających się z uczestników koła. zespoły mają za zadanie przygotować projekty na konkursy architektoniczne. Działalność koła umożliwia jego uczestnikom rozwój warsztatu architektonicznego oraz budowanie swojego doświadczenia w rozwiązywaniu problemów projektowych. Dzięki uczestnictwu w konkursach członkowie rozbudowują swoje architektoniczne portfolio i uczą się współpracy z innymi projektantami.

Studenci zaangażowani w działalność koła:

  • uczestniczą w dostępnych na rynku konkursach architektonicznych;
  • spotykają się w zespołach projektowych, w których odbywają się prezentacje, dyskusje oraz rozwiązywane są architektoniczne problemy związane z tematyką konkursową;
  • mają możliwość skorzystania z korekty opiekuna Koła bądź zaproszonych specjalistów posiadających profesjonalne doświadczenia w dziedzinach projektowania lub dziedzinach związanych z tematyką konkursową.

Dokumenty