Koło naukowe Digital Construction

Koło naukowe Digital Construction

Opis działalności

Opis działalności

Opiekunem Koła jest dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska

Koło naukowe Digital Construction powstało na Wydziale Architektury WSEiZ w marcu 2019 roku.

Cele Koła:

Celem Koła jest umożliwienie jego członkom nabywania i pogłębiania wiedzy w zakresie zastosowania innowacyjnych materiałów i komputerowych technologii dla wspomagania procesu projektowania, co czyni proces projektowania bardziej efektywnym i zautomatyzowanym.

Studenci zaangażowani w działalność koła:

  • organizują i biorą udział w konferencjach, seminariach oraz wykładach związanych z celami Koła, nowoczesnymi rozwiązaniami w budownictwie oraz prezentacją własnej pracy naukowej;
  • realizują projekty we współpracy z biurami projektowymi i generalnymi wykonawcami;
  • rozpatrywanie zagadnień naukowo-badawczych.

Dokumenty