Koło naukowe Geologów i Geotechników

Koło naukowe Geologów i Geotechników

Opis działalności

Opis działalności

Opiekunem Koła jest dr Stanisław ŁUKASIK.

Cele Koła:

  1. Edukacja członków Koła w zakresie geologii i geotechniki.
  2. Zapoznanie się ze zbiorami: Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego
  3. Gromadzenie zbiorów z klasycznych stanowisk geologicznych celem wzbogacenia kolekcji okazów WSEiZ.
  4. Organizacja wycieczek związanych z realizacją obiektów o dużym udziale problemów geotechnicznych.

Koło realizuje swoje cele, w szczególności przez:

  1. Udział w seminariach i konferencjach naukowych.
  2. Kolekcjonowanie okazów skał, minerałów oraz skamieniałości.
  3. Współpracę z innymi organizacjami i kołami naukowymi, PZITB.
  4. Udział w pracach badawczych z zakresu badań gruntów.
  5. Pomaganie członkom koła w publikowaniu wyników badań.