Koło naukowe urbanistów Urbanitas

Koło naukowe urbanistów Urbanitas

Opis działalności

Opis działalności

Opiekunem Koła jest mgr inż. arch. Izabela Sobierajska

Koło naukowe urbanistów „Urbanitas” działa na Wydziale Architektury WSEiZ od października 2015 roku.

Cele koła

Celem koła jest pogłębianie wiedzy z dziedziny urbanistyki, ze szczególnym naciskiem na rozpoznanie problemu jakości przestrzeni miejskiej i poszukiwanie sposobów przywrócenia do życia historycznych przestrzeni publicznych.

Studenci zaangażowani w działalność koła:

  • analizują układy funkcjonalno-przestrzenne organizmów miejskich i ich poszczególnych stref, diagnozując zarówno wady jak i zalety tych zespołów;
  • analizują różne formy zabudowy miejskiej pod kątem jej intensywności i stopnia jej przyjazności dla mieszkańców i użytkowników miast;
  • biorą udział w licznych konkursach urbanistycznych dotyczących szeroko rozumianych zagadnień rewitalizacji strefy centralnej miast (część z tych konkursów została zorganizowana przez władze miast specjalnie dla koła Urbanitas).

Konkursy

Konkursy urbanistyczne prowadzone w ramach prac koła naukowego urbanistów „Urbanitas” przy WSEiZ:

  1. Projekt koncepcji zagospodarowania placu miejskiego oraz terenu wzdłuż kolejki wąskotorowej w Czarnej Białostockiej (2016) – 2 nagroda dla studentów WSEiZ.
  2. Projekt rewitalizacji Placu Zygmunta Starego w Karczewie (2016) – 1, 2, 3 nagroda oraz 1 wyróżnienie dla studentów WSEiZ.
  3. „Mława okiem studentów” – projekty rewitalizacji ul. Wąskiej i Placu 1 Maja oraz przestrzeni wyznaczonej ulicami: Chrobrego, Żwirki, Żeromskiego i 3 Maja (2015/2016) – 1, 2, 3 nagrody oraz wyróżnienia dla studentów WSEiZ.
  4. Cykliczny, coroczny konkurs ArtUrbain, Paryż, Francja – projekty różne studentów WSEiZ jak i przebywających tu na studiach studentów w ramach programu Erasmus+.