Koło naukowe Grafiki Komputerowej, Animacji i Cyfrowej Obróbki Obrazów

Koło naukowe Grafiki Komputerowej, Animacji i Cyfrowej Obróbki Obrazów

Opis działalności

Opis działalności

Opiekunem Koła jest Mgr inż. Marta Skierniewska.
Kontakt: studenciwseiz@wp.pl

Zakres działań

 • grafika komputerowa,
 • animacja,
 • fotografia reklamowa,
 • przygotowanie materiałów do druku,
 • przygotowanie materiałów na witryny internetowe,
 • zrzeszanie sympatyków sztuki, malarstwa, grafiki, animacji, itp.

Cele koła

Celem Koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania, pogłębiania wiedzy i zainteresowań w zakresie artystycznej i praktycznej reklamowej grafiki komputerowej oraz zwrócenie uwagi na możliwości zastosowania ekologicznych osiągnięć w zakresie Prepress, Press i Postpress.

Działalność koła

Cele powyższe Koło realizuje poprzez:

 1. Organizację zajęć (wykłady, laboratoria, warsztaty) z zakresu działalności Koła na terenie Uczelni,.
 2. Organizowanie zajęć i spotkań w drukarniach, pracowniach artystycznych, agencjach reklamowych, wydawnictwach, galeriach sztuki, wernisażach i targach branżowych,.
 3. Inspirowanie do twórczej pracy w zakresie fotografii reklamowej, animacji i grafiki komputerowej,.
 4. Rozwijanie zdolności, umiejętności i pasji indywidualnych, członków Koła w zakresie jego działalności,.
 5. Rozwój członków Koła poprzez umożliwienie uczestnictwa w konkursach pozauczelnianych związanych z tematyką Koła,.
 6. Rozpowszechnianie wiedzy na temat grafiki komputerowej i popularyzacja tej dziedziny,.
 7. Pomoc członkom Koła w organizowaniu praktyk zawodowych i pisaniu prac dyplomowych,.
 8. Tworzenie warunków wykorzystania potencjału intelektualnego studentów, a także współorganizowanie studenckiego ruchu naukowego,.
 9. Podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywności zawodowej i społecznej młodzieży akademickiej,.
 10. Udział w przedsięwzięciach prowadzonych przez Uczelnię,.
 11. Rozwijanie współpracy i współdziałanie z innymi kołami i organizacjami studenckimi,.
 12. Promowanie studentów i absolwentów Uczelni poprzez kontakty z potencjalnymi pracodawcami.

 

Członkowie Koła uczestniczą w wykładach, laboratoriach i warsztatach w wyżej wymienionym zakresie oraz w zajęciach i spotkaniach w drukarniach, pracowniach artystycznych, wystawach fotograficznych, agencjach reklamowych, wydawnictwach, galeriach sztuki, wernisażach i targach branżowych.
Aktualnie członkowie Koła pracują m.in. nad projektami nowej strony internetowej WSEiZ, wystawą prac z kursu rysunku dla członków Koła, która zostanie zorganizowana na początku przyszłego roku akademickiego na terenie Uczelni, uczestniczą w ogólnokrajowych konkursach organizowanych przez różne wydawnictwa zajmujące się grafiką komputerową, udzielają się jako beta testerzy w branżowym wydawnictwie grafiki komputerowej