Koło naukowe Niekonwencjonalnych Źródeł i Konwersji Energii

Koło naukowe Niekonwencjonalnych Źródeł i Konwersji Energii

Opis działalności

Opis działalności

Opiekunem Koła jest prof. dr hab. inż. Roman Domański

Cele Koła:

 1. Poszerzenie wiedzy w obszarze zastosowania niekonwencjonalnych źródeł energii w budownictwie.
 2. Poszerzenie wiedzy w obszarze procesów konwersji energii.
 3. Poszerzenie wiedzy w obszarze zagadnień akumulacji energii w szczególności w budownictwie.
 4. Poszerzenie wiedzy w obszarze bezpieczeństwa energetycznego.

Zadania Koła:

 1. Zainteresowanie studentów nowymi technologiami z wyżej wymienionych obszarów.
 2. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie hybrydowych układów zasilania w energię.
 3. Współpraca z biurami projektowymi i wykonawcami w zakresie wdrożeń źródeł odnawialnych w budownictwie i wprowadzania układów do akumulacji energii.
 4. Udział w konkursach na projekty budowlane.
 5. Nawiązanie współpracy z innymi kołami naukowymi w WSEiZ, w Polsce a także współpracy zagranicznej.
 6. Przygotowanie seminariów na wybrane tematy w tym seminariów dotyczących nowych materiałów budowlanych (izolacyjnych, konstrukcyjnych, ….).
 7. Przygotowanie debaty oxfordzkiej na temat „za i przeciw odnawialnym źródłom energii w budownictwie”.