Koło naukowe Turystyki Ekologicznej

Koło naukowe Turystyki Ekologicznej

Opis działalności

Opis działalności

Opiekunem Koła jest Doc. dr inż. Jan Cetner.

Cele koła

Celem Koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania zainteresowań w dziedzinie turystyki i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki ekologicznej, jej propagowanie, oraz popularyzacja indywidualnych osiągnięć członków w powyższym zakresie.

Działalność koła

Cele powyższe Koło realizuje poprzez:

  1. Organizowanie działalności turystycznej i innych form aktywnego wypoczynku, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju,
  2. Propagowanie i wdrażanie w środowisku akademickim działań ochrony przyrody i krajobrazu oraz działań w zakresie edukacji ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki ekologicznej,
  3. Udział w przedsięwzięciach prowadzonych przez Uczelnię,
  4. Inspirowanie aktywnego udziału środowiska studenckiego w życiu uczelnianym,
  5. Tworzenie warunków wykorzystania potencjału intelektualnego młodzieży akademickiej, a szczególności współorganizowanie studenckiego ruchu naukowego,
  6. Podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywności zawodowej i społecznej młodzieży akademickiej,
  7. Rozwijanie współpracy i współdziałanie z innymi kołami i organizacjami studenckimi i młodzieżowymi.