Koło naukowe Przedsiębiorczość w Praktyce

Koło naukowe Przedsiębiorczość w Praktyce

Opis działalności

Opis działalności

Koło naukowe „Przedsiębiorczość w praktyce” działa od października 2017 roku. Jest prowadzone w języku angielskim i zrzesza studentów polskich i zagranicznych.

Opiekunem koła jest dr Ewelina Pałucka. Spotkania są prowadzone raz w tygodniu.

Cele koła

Celem koła jest zdobycie przez jego członków wiedzy praktycznej z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w różnych jego aspektach, jak np.: założenie firmy, wybór profilu, podział kompetencji, źródła finansowania, zarządzanie zasobami ludzkimi, wykorzystanie nowoczesnych technologii, marketing oraz raportowanie.

Działalność koła

W ramach koła jako przedsiębiorstwo przykładowe została założona organizacja studencka „Students 4 students” skierowana na integrację studentów zagranicznych WSEiZ, mianowicie na realizację edukacyjno-rozrywkowych projektów, rozwój pomocy międzystudenckiej, stworzenie wizerunku WSEiZ jako uczelni przyjaznej obcokrajowcom.

W semestrze zimowym 2017/2018 organizacja „Students 4 students” zorganizowała dwie imprezy integracyjne: spotkanie informacyjne dla nowoprzybyłych studentów zagranicznych pt. „How to survive in Poland” i spotkanie świąteczne przybliżające studentom międzynarodowym tradycji bożonarodzeniowych.

Koło naukowe planuje dalej działać na rzecz środowiska studenckiego WSEiZ. Chętnych zapraszamy na spotkania koła. Informacje o spotkaniach dostępne są w ogłoszeniach Wydziału Inżynierii i Zarządzania.

W razie pytań prosimy o kontakt: ewelina.palucka@gmail.com, dziekanati@wseiz.pl.