Rada Pracodawców Wydziału Architektury

Rada Pracodawców Wydziału Architektury

Ideą powstania Rady Pracodawców Wydziału Architektury WSEiZ jest rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami sfery biznesu, instytucji i organizacji społecznych oraz administracji publicznej województwa mazowieckiego w celu m.in. doskonalenia programów kształcenia oraz dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań Pracodawców i wymogów rynku pracy.

W skład Rady Pracodawców Wydziału Architektury WSEiZ w Warszawie wchodzą przedstawiciele dużych, średnich i małych przedsiębiorstw oraz instytucji: