IX SPOTKANIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

IX SPOTKANIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

IMG 7342

22 czerwca 2017 r. odbyło się IX spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Architektury w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. W spotkaniu wzięły udział władze Wydziału oraz dziesięciu członków Rady.

Dziekan dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska szeroko omówiła bieżącą działalność Wydziału Architektury, skupiając się na podpisanych umowach partnerskich, m.in. z Muzeum Nadwiślańskim i z Gminą Piaseczno.

Jednym z ważnych punktów spotkania był temat uruchomienia pracowni archiLAB na ulicy Grójeckiej 128. Będzie to miejsce spotkań i wymiany doświadczeń zawodowych między architektami, właścicielami start-upów, architektami wnętrz, projektantami zajmującymi się wzornictwem i studentami. Lata doświadczeń zebranych przy projekcie Archistarter zaowocowało pomysłem stworzenia archiLABU.

ArchiLAB wzbudził na tyle duże zainteresowanie wśród zrzeszonych w Radzie Pracodawców firm, że część z nich wyraziła chęć współpracy przy tym innowacyjnym przedsięwięciu. Cieszy nas to, że nasi pracodawcy aktywnie włączają się nie tylko w powstawanie programów kształcenia, ale i w inne ciekawe projekty związane z Uczelnią.

Na spotkaniu zostały także wręczone certyfikaty dla nowych członków Rady Pracodawców WSEiZ, między innymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.

Udostępnij wpis:

4 lipca 2017