IV SPOTKANIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WSEIZ

IV SPOTKANIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WSEIZ

IMG 7342

W dniu 04.12.2013 r. w Sali Senatu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania mieszczącej się w nowej siedzibie Uczelni przy ul. Olszewskiej 12 odbyło się IV spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Architektury WSEiZ. Ideą powstania Rady jest rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami sfery biznesu, instytucji i organizacji społecznych oraz administracji publicznej województwa mazowieckiego w celu m.in. doskonalenia programów kształcenia oraz dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań Pracodawców i wymogów rynku pracy.

Z ramienia Uczelni w spotkaniu uczestniczyli: dr Justyna Kłys – Prorektor WSEiZ, doc. dr inż. Jerzy Wojtatowicz – Dziekan Wydziału Architektury, dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska – Prodziekan Wydziału Architektury ds. Ogólnych, dr inż. Bogdan Gorczyca – Prodziekan Wydziału Architektury ds. Jakości i Rozwoju, oraz Karolina Patey – Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wydziału Architektury.

Pracodawców na IV spotkaniu reprezentowali przedstawiciele następujących firm projektowych, budowlanych, meblarskich oraz instytucji:

– Adam Budzyński – Wiceprezes firmy DecoRoom Sp. z o.o.

– Jakub Bartos –  firma DecoRoom Sp. z o.o.

– mgr inż. arch. kraj.  Andrzej Skowron – Prezes firmy Ogrody Ulrichów Sp. z o.o.

– Barbara Czechmeszyńska-Skowron – firma Ogrody Ulrichów Sp. z o.o.

– mgr inż. arch. Renata Dziewońska – firma Dziewońska Renata Architekt

– mgr Zbigniew Gontarz – Prezes Zarządu PBM Południe S.A.

– inż. Mieczysław Grodzki – Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

– doc. dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski – Prezes firmy Archimed Sp. z o.o.

– Tadeusz Kanownik – Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

– mgr inż. arch. Beata Kazimierska-Korsak – Pracownia Autorska DOMY POLSKIE

– Robert Metelicki – Prezes/właściciel firmy METRO Fabryka Mebli Biurowych

– dr inż. Lidia Ozimkowska – firma Aster Park

– dr inż. Wojciech Paciorkiewicz – firma PROARCHITEKTURA Sp. z o.o.

– mgr Jolanta Pindelska – Dyrektor Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie

– prof. dr hab. Jerzy Puchalski – Dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

– mgr inż. Andrzej Ryba – Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów

– mgr inż. arch. kraj. Anna Tarnawska – firma a-p Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Tarnawska

Program posiedzenia:

1. Zatwierdzenie ankiety oceny uczestnika praktyki.

2. Praktyki studenckie.

3. Dyskusja na temat opracowywanych na Wydziale programów studiów podyplomowych (projektowanie i zarządzanie komunikacją wizualną, zarządzanie obiektami ochrony zdrowia).

4. Sygnały nt. najnowszych oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego wobec uczelni wyższych.

5. Działania na rzecz uruchomienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Udostępnij wpis:

9 grudnia 2013