SPOTKANIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WSEIZ

SPOTKANIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WSEIZ

IMG 7342

28 czerwca 2018 w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania odbyło się spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Architektury, w której brały udział Władze Wydziału: Dziekan dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, Prodziekan dr inż. Bogdan Gorczyca oraz dwunastu członków Rady Pracodawców.

Obecni byli przedstawiciele instytucji: Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów, Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym oraz firm: ArCADia BMI, AsterPark, Decoroom, Fabryki Mebli FORTE, Trakcji PRKiL S. A., firmy Zielony Krajobraz Sebastian Fortyniuk.

Porządek spotkania przedstawiał się następująco:

  1. Informacja na temat aktualnej kondycji Uczelni (kierunki kształcenia, plany na przyszłość) oraz dyskusja (nowe kierunki kształcenia),
  2. Informacje na temat zmian w związku z nową Ustawą o Szkolnictwie Wyższym (profile), dyskusja (praktyki studenckie, wykładowcy-praktycy),
  3. Prezentacja Dobrych Praktyk (dotychczasowa współpraca z gminami
    i  firmami)
  4. Informacje i dyskusja na temat studiów podyplomowych
  5. BIM w praktyce

Ideą powstania Rad Pracodawców działających przy Wydziałach WSEiZ jest rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami sfery biznesu, instytucji i organizacji społecznych oraz administracji publicznej województwa mazowieckiego m.in. w celu doskonalenia programów kształcenia oraz dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań Pracodawców i wymogów rynku pracy.

Udostępnij wpis:

14 sierpnia 2018