V SPOTKANIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WSEIZ

V SPOTKANIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WSEIZ

IMG 7342

W dniu 03.07.2014 r. w Sali Senatu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania mieszczącej się w nowej siedzibie Uczelni przy ul. Olszewskiej 12 odbyło się V spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Architektury WSEiZ. Ideą powstania Rady jest rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami sfery biznesu, instytucji i organizacji społecznych oraz administracji publicznej województwa mazowieckiego w celu m.in. doskonalenia programów kształcenia oraz dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań Pracodawców i wymogów rynku pracy.

Z ramienia Uczelni w spotkaniu uczestniczyli: doc. dr inż. Jerzy Wojtatowicz – Dziekan Wydziału Architektury, dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska – Prodziekan Wydziału Architektury ds. Ogólnych, dr inż. Bogdan Gorczyca – Prodziekan Wydziału Architektury ds. Jakości i Rozwoju oraz Karolina Patey – Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wydziału Architektury.

Pracodawców na V spotkaniu reprezentowali przedstawiciele następujących firm projektowych, meblarskich oraz instytucji:

– dr inż. Lidia Ozimkowska – firma Aster Park

– Adam Budzyński – Wiceprezes firmy DecoRoom Sp. z o.o.

– Małgorzata Peretiatkowicz – Fundacja TUS            

– dr inż. Agnieszka Kępkowicz – KRAJOBRAZY (Pracownia Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej)

– dr inż. Ryszard Kapuściński – Liga Ochrony Przyrody

– dr inż. Katarzyna Szyszko-Podgórska – Liga Ochrony Przyrody

– mgr inż. Mieczysław Grodzki – Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

– Robert Metelicki – Prezes/właściciel firmy METRO Fabryki Mebli Biurowych

– Maciej Świderski – firma Philip BOHR

– Marek Giętkowski – Pracowania Projektowa G.M.G. Marek Giętkowski

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście: Tomasz Rybarczyk z firmy Solbet oraz Błażej Krajczewski, który zaprezentował ideę mappingu jako nowego medium w architekturze.

Program posiedzenia:

1. Informacja na temat nowych programów oferowanych przez Wydział Architektury WSEiZ.

2. Nowe media w architekturze (mapping) – praktyczna przydatność w zawodzie architekta.

3. Rola i sposób realizacji praktyk studenckich na studiach o profilu praktycznym.

4. Studia dualne – jak włączyć pracodawców w proces ich realizacji?

5. Formy udziału pracodawców w procesie dydaktycznym.

6. Najnowsze oczekiwania rynku pracy.

7. Sprawy różne.

Udostępnij wpis:

7 lipca 2014