XI SPOTKANIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WSEIZ

XI SPOTKANIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WSEIZ

IMG 7342

W dniu 26 listopada 2019 r. odbyło się XI spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Architektury w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
W spotkaniu wzięły udział władze Wydziału oraz kilkunastu członków Rady.

Z ramienia Uczelni w spotkaniu uczestniczyli Dziekan Wydziału Architektury dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska prof. WSEiZ, Prodziekan Wydziału Architektury ds. Jakości i Rozwoju dr inż. Bogdan Gorczyca prof. WSEiZ oraz Karolina Patey Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wydziału Architektury.
W śród pracodawców obecni byli przedstawiciele firm: AEC Design, Aster Park, Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów, Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, PBM Południe, Proarchitektura, Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych oraz Terenowego Oddziału Lotniskowego w Warszawie.

Prowadząca spotkanie, Dziekan Małgorzata Leszczyńska-Domańska przedstawiła informację nt. bieżącej działalności Wydziału. Omówiła wyniki kontroli PKA na kierunkach Architektura i Budownictwo. Zapoznała zebranych
z fragmentem raportu Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczącym wyróżniającej oceny dla otoczenia gospodarczego na obu kierunkach studiów. Następnie poruszyła temat nowego standardu kształcenia na kierunku Architektura
i problemów związanych z wydłużeniem praktyk zawodowych. Pani Dziekan przedstawiła także plany dotyczące uruchomienia studiów II-go stopnia na kierunkach Budownictwo i Architektura Krajobrazu oraz podała informacje
o nowych umowach partnerskich podpisanych z kolejnymi podwarszawskimi gminami.

W dalszej części zebrania Prodziekan Bogdan Gorczyca rozwiną temat praktyk zawodowych, zarówno na już istniejących, jak i planowanych kierunkach studiów.
Poinformował także o pracach nad wprowadzeniem kolejnych kierunków studiów w języku angielskim we współpracy z chińskim Chongqing Technology and Business University.

vvv

Udostępnij wpis:

13 grudnia 2019