Wystartowała rekrutacja na studia magisterskie!

Rekrutacja na studia magisterskie
Szanowni Państwo,

właśnie wystartowała rekrutacja na studia II-go stopnia w WSEiZ, na semestr letni (studia od marca).

W Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania proponujemy nowoczesne kształcenie w ramach 6 kierunków studiów magisterskich.

Rekrutacja w WSEiZ to krótki proces – wystarczy 1 wizyta w Rektoracie! Co należy zrobić?

1. Zarejestruj się on-line (REKRUTACJA ONLINE);

2. Telefonicznie lub mailowo umów wizytę w Rektoracie WSEiZ (tel.: 22 825 80 34; 22 825 80 35; 22 825 80 31; e-mail: rektorat@wseiz.pl);

3. Dokonaj wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej na konto uczelni;

4. Złóż dokumenty:

  • wypełniony i wygenerowany z rekrutacji on-line kwestionariusz uczelniany,
  • oryginał i kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z oryginałem i kserokopią suplementu (nie wymagamy dostarczenia świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej),
  • dowód osobisty (do wglądu, w celu weryfikacji danych),
  • jedno aktualne i podpisane zdjęcie, na białym tle, wykonane frontem w formacie 3,5 x 4,5 cm. W przypadku wątpliwości najlepiej poprosić fotografa o wykonanie zdjęcia o parametrach wymaganych podczas wyrabiania dowodu osobistego. Zdjęcie możesz wgrać również na swoje konto rekrutacyjne. Pamiętaj, że wgrane zdjęcie nie może różnić się od tego, które dostarczysz w wersji papierowej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania. Zaświadczenie obowiązuje tylko kandydatów zapisujących się na kierunek studiów Ochrona Środowiska I i II stopnia (skierowanie na badania dostępne jest w Rektoracie podczas zapisu na studia). W przypadku badań lekarskich na kierunek Ochrona Środowiska możliwe jest skorzystanie z bezpłatnych usług w ramach przyznanych przychodniom limitów. Za nadzór w tym zakresie (w województwie mazowieckim) odpowiedzialny jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku, na którego stronie internetowej powinna znajdować się lista przychodni, w których można wykonać bezpłatne badania lekarskie: link
  • potwierdzenie uiszczenia opłat związanych z procesem rekrutacji. Jeżeli dokonasz opłat przez swoje konto rekrutacyjne, powinny być one od razu widoczne w naszym systemie. Na wszelki wypadek najlepiej mieć jednak pod ręką potwierdzenie (nie musisz go drukować, wystarczy np. przesłać plik mailowo lub przedstawić w Rektoracie na urządzeniu mobilnym).

5. Podpisz umowę!

Gratulacje jesteś wpisany/a na listę studentów!

Udostępnij wpis:

10 stycznia 2023