Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa

Odnawialne źródła energii

Specjalność

Studia I stopnia

Partner merytoryczny:

Specjalność Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa I stopnia w WSEiZ w Warszawie - dlaczego warto?

Dlaczego warto studiować

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, GOSPODARKA WODNA I ODPADOWA?
Stworzyliśmy tę specjalność dla osób, których krąg zainteresowań w obszarze ochrony środowiska dotyczy możliwie jak najefektywniejszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w przemyśle i innych gałęziach gospodarki. Z uwagi na fakt, iż paliwa kopalniane wkrótce się wyczerpią, wyzwaniem obecnych czasów jest przestawienie gospodarki na OZE. Jako absolwent WSEiZ możesz być częścią tej ważnej cywilizacyjnej zmiany.

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWODU
Wiedza na temat wykorzystania OZE w gospodarce to nie wszystko. W WSEiZ stawiamy na nowoczesne, praktyczne studia, dlatego jako absolwent zdobędziesz następujące kompetencje:

  • umiejętność wykorzystania i stosowania odnawialnych źródeł energii,
  • znajomość zasad ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej,
  • sprawne i efektywne zastosowanie sposobów utylizacji, unieszkodliwiania i użytkowania odpadów.

PRZYSZŁOŚCIOWE KSZTAŁCENIE
Studiując specjalności Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na analizę uwarunkowań technicznych, lokalizacyjnych, środowiskowych, ekonomicznych oraz prawnych w zakresie:

  • wykorzystania i stosowania odnawialnych źródeł energii (biopaliw, energii słonecznej, energii wiatru, energii geotermalnej itp.),
  • ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej,
  • unieszkodliwiania i użytkowania odpadów.

Jednocześnie będziesz umiał zachować ekonomiczna racji bytu nowoczesnych rozwiązań z zakresu OZE, gospodarki wodnej i odpadowej w przemyśle i nie tylko.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Odnawialne i kogeneracyjne źródła energii

Kompensacje przyrodnicze

Planowanie energetyczne i rynek energiii

Utylizacja i unieszkodliwianie odpadów

Bioenergetyka organizmów i ekosystemów

Biopaliwa

Ekologiczna ocena cyklu życia (LCA)

Gospodarka i technologia w odnowie ściekowej

Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na środowisko

Prawne i ekonomiczne uwarunkowania inwestycji w ochronie środowiska

Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA (studia inżynierskie):

Język angielski

Biologia ogólna

Botanika

Ekologia

Matematyka

Ochrona przyrody

Psychologia

Zoologia

Chemia ogólna i analityczna

Geologia i geomorfologia

Gleboznawstwo

Ochrona wód

Technologia informacyjna

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia

Chemia organiczna i fizyczna

Fizyka

Mikrobiologia

Ochrona atmosfery

Prawo ochrony środowiska

Technologie bioenergetyczne

Biochemia

Oczyszczanie ścieków

Podstawy gospodarki odpadami

Prawo gospodarcze

Teledetekcja i GIS

Zarządzanie jakością

Hydrologia i gospodarowanie wodą

Metrologia

Monitoring środowiska

Zarządzanie środowiskowe

Zrównoważony rozwój i edukacja ekologiczna

Inżynieria procesowa

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

Mechanika płynów

Meteorologia i klimatologia

Praktyka zawodowa

Grafika inżynierska

Techniki odnowy środowiska

Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska