Efektywność energetyczna

Efektywność

Specjalność

Studia I stopnia

Specjalność Efektywność energetyczna w WSEiZ Warszawie - dlaczego warto?

Dlaczego warto studiować

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA?
Jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata jest efektywne zarządzanie energią. Specjalność tę stworzyliśmy z myślą o osobach, dla których najciekawszym aspektem ochrony środowiska jest produkcja oraz zarządzanie energią. To jedna z kluczowych kompetencji przyszłości, choćby z uwagi na wyczerpujące się paliwa kopalne oraz wzrost OZE w ogólnej produkcji energii w Polsce i w Europie.

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWODU
Wynikający z Ustawy o efektywności energetycznej obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego dotyczy każdego większego przedsiębiorstwa. Umiejętność przeprowadzenia takiego audytu jest więc niezwykle pożądana na rynku pracy. Kluczową umiejętność, którą zdobędziesz, studiując tę specjalność, jest praktyczne przeprowadzenie audytu energetycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zdobędziesz również następujące kompetencje:

  • umiejętność przeprowadzania audytu energetycznego,
  • stosowanie narzędzi ochrony środowiska z wykorzystaniem wiedzy z zakresu gospodarki energetycznej,
  • znajomość polityki, prawa i ekonomiki ochrony środowiska.

PRZYSZŁOŚCIOWE KSZTAŁCENIE
Studiując specjalność Efektywność energetyczna, uzyskasz aktualną wiedzę na temat:

  • systemów magazynowania energii,
  • projektowania systemów energetycznych,
  • gospodarki energetycznej i rynku energii,
  • kompensacji przyrodniczej,
  • izolacji cieplnej,
  • transportu ekologicznego i kilku pokrewnych dziedzin.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Odnawialne i kogeneracyjne źródła energii

Bilans energii, kotły i wymienniki ciepła

Izolacje cieplne

Kompensacje przyrodnicze

Konwencjonalne źródła i nośniki energii

Planowanie energetyczne i rynek energii

Audyt energetyczny budynków

Bioenergetyka organizmów i ekosystemów

Biopaliwa

Podstawy systemu efektywności energetycznej

Audyt energetyczny przedsiębiorstw

Audyt oświetlenia ulicznego

Projektowanie systemów energetycznych

Systemy magazynowania energii

Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA (studia inżynierskie):

Język angielski

Biologia ogólna

Botanika

Ekologia

Matematyka

Ochrona przyrody

Psychologia

Zoologia

Chemia ogólna i analityczna

Geologia i geomorfologia

Gleboznawstwo

Ochrona wód

Technologia informacyjna

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia

Chemia organiczna i fizyczna

Fizyka

Mikrobiologia

Ochrona atmosfery

Prawo ochrony środowiska

Technologie bioenergetyczne

Biochemia

Oczyszczanie ścieków

Podstawy gospodarki odpadami

Prawo gospodarcze

Teledetekcja i GIS

Zarządzanie jakością

Hydrologia i gospodarowanie wodą

Metrologia

Monitoring środowiska

Zarządzanie środowiskowe

Zrównoważony rozwój i edukacja ekologiczna

Inżynieria procesowa

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

Mechanika płynów

Meteorologia i klimatologia

Praktyka zawodowa

Grafika inżynierska

Techniki odnowy środowiska

Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska