Energy efficiency

Energy efficiency

Specialisation

First degree studies

Energy efficiency specialisation at UEM (WSEiZ) in Warsaw – why is it worth it?

Why is it worth it?

FOR WHOM WAS ENERGY EFFICIENCY SPECIALISATION CREATED?
One of the most important challenges of the modern world is effective energy management. We created this specialisation for people for whom the most interesting aspect of environmental protection is energy production and management. This is one of the key competences of the future, if only because of the depletion of fossil fuels and the growth of RES (renewable energy sources) in the overall energy production in Poland and Europe.

PRACTICAL ASPECTS OF THE PROFESSION
The obligation under the Energy Efficiency Act to carry out an energy audit applies to any large company. The ability to carry out such an audit is therefore highly desirable on the labour market. The key skill that you will gain by studying this specialisation is the ability to carry out an energy audit in practice in accordance with the current legislation.
You will also acquire the following competences:

  • the ability to carry out energy audits,
  • applying environmental protection tools using knowledge of energy management,
  • knowledge of environmental policy, law and economics.

PROSPECTIVE EDUCATION
Studiując specjalność Efektywność energetyczna, uzyskasz aktualną wiedzę na temat:

  • energy storage systems,
  • design of energy systems,
  • energy management and the energy market,
  • nature compensation,
  • thermal insulation,
  • ecological transport and several related areas.

Courses

Przedmioty

Courses of the specialty (obligatory):

Odnawialne i kogeneracyjne źródła energii

Bilans energii, kotły i wymienniki ciepła

Izolacje cieplne

Kompensacje przyrodnicze

Konwencjonalne źródła i nośniki energii

Planowanie energetyczne i rynek energii

Audyt energetyczny budynków

Bioenergetyka organizmów i ekosystemów

Biopaliwa

Podstawy systemu efektywności energetycznej

Audyt energetyczny przedsiębiorstw

Audyt oświetlenia ulicznego

Projektowanie systemów energetycznych

Systemy magazynowania energii

Seminarium dyplomowe

Basic and major courses for Environmental Protection:

Odnawialne i kogeneracyjne źródła energii

Język angielski

Biologia ogólna

Botanika

Ekologia

Matematyka

Ochrona przyrody

Psychologia

Zoologia

Chemia ogólna i analityczna

Geologia i geomorfologia

Gleboznawstwo

Ochrona wód

Technologia informacyjna

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia

Chemia organiczna i fizyczna

Fizyka

Mikrobiologia

Ochrona atmosfery

Prawo ochrony środowiska

Technologie bioenergetyczne

Biochemia

Oczyszczanie ścieków

Podstawy gospodarki odpadami

Prawo gospodarcze

Teledetekcja i GIS

Zarządzanie jakością

Hydrologia i gospodarowanie wodą

Metrologia

Monitoring środowiska

Zarządzanie środowiskowe

Zrównoważony rozwój

Edukacja ekologiczna

Inżynieria procesowa

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

Mechanika płynów

Meteorologia i klimatologia

Praktyka zawodowa

Grafika inżynierska

Techniki odnowy środowiska

Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska