Ochrona biosfery

Ochrona biosfery

Specjalność

Studia I stopnia

Partner merytoryczny:

Specjalność Ochrona biosfery w WSEiZ w Warszawie - dlaczego warto?

Dlaczego warto studiować

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ OCHRONA BIOSFERY?
Ochrona biosfery to specjalność, którą stworzyliśmy z myślą o osobach zainteresowanych szeroko rozumianymi działaniami na rzecz środowiska naturalnego. Jednocześnie jest to specjalność dla osób, które wiążą swoją przyszłość z systemami zarządzania środowiskowego i chcą w ramach życia zawodowego działać proekologiczne.

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWODU
Twoje najważniejsze kompetencje jako absolwenta kierunku:

  • umiejętność inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej,
  • zdolność opracowywania ekspertyz przyrodniczych, raportów oddziaływania na środowisko oraz programów zrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin,
  • sprawność w planowaniu i zarządzaniu obszarami Natura 2000 i innymi krajowymi formami ochrony przyrody, a także zagospodarowaniu obszarów o wysokich walorach przyrodniczych,
  • biegłość w prowadzeniu monitoringu środowiska.

Ich zdobycie pomoże nie tylko w realizacji zadań zawodowych, ale przede wszystkim umożliwi Ci aktywne wsparcie programów chroniących biosferę naszej planety – z korzyścią dla przyszłych pokoleń.

PRZYSZŁOŚCIOWE KSZTAŁCENIE
Studiując specjalność Ochrona Biosfery, uzyskasz wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące prawnych i ekonomicznych uwarunkowań inwestycji w ochronę środowiska, ochrony i kształtowania krajobrazu oraz oceny oddziaływania na środowisko. Profesjonalnie wykonasz i przygotujesz ekspertyzę oraz inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą.

Co ważne, zdobyte kompetencje nie będą oderwane od realnych, ekonomicznych aspektów, w których funkcjonujemy. Poznasz zasady stosowania „zielonego” marketingu. Dzięki temu będziesz umiał wdrażać w przedsiębiorstwach normatywnych systemów zarządzania środowiskowego.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

System terytorialnej ochrony przyrody

Zielony marketing

Ekspertyzy przyrodnicze

Kompensacje przyrodnicze

Ochrona i kształtowanie krajobrazu

Socjologia środowiska

Ocena oddziaływania na środowisko

Prawne i ekonomiczne uwarunkowania inwestycji w ochronie środowiska

System gatunkowej ochrony przyrody

Zarządzanie zielenią miejską

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza

Ocena oddziaływania na środowisko

Różnorodność biologiczna Polski

Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA (studia inżynierskie):

Język angielski

Biologia ogólna

Botanika

Ekologia

Matematyka

Ochrona przyrody

Psychologia

Zoologia

Chemia ogólna i analityczna

Geologia i geomorfologia

Gleboznawstwo

Ochrona wód

Technologia informacyjna

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia

Chemia organiczna i fizyczna

Fizyka

Mikrobiologia

Ochrona atmosfery

Prawo ochrony środowiska

Technologie bioenergetyczne

Biochemia

Oczyszczanie ścieków

Podstawy gospodarki odpadami

Prawo gospodarcze

Teledetekcja i GIS

Zarządzanie jakością

Hydrologia i gospodarowanie wodą

Metrologia

Monitoring środowiska

Zarządzanie środowiskowe

Zrównoważony rozwój i edukacja ekologiczna

Inżynieria procesowa

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

Mechanika płynów

Meteorologia i klimatologia

Praktyka zawodowa

Grafika inżynierska

Techniki odnowy środowiska

Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska