ZAJĘCIA PLENEROWE STUDENTÓW WZORNICTWA WSEIZ POD KIERUNKIEM PROF. WITOLDA SUROWIECKIEGO

ZAJĘCIA PLENEROWE STUDENTÓW WZORNICTWA WSEIZ POD KIERUNKIEM PROF. WITOLDA SUROWIECKIEGO

laski 041 W maju 2013 r. w Parku Moczydło w Warszawie odbyły się zajęcia plenerowe studentów Wzornictwa pod kierunkiem Prof. Witolda Surowieckiego, który prowadzi Pracownię Rzeźby Wydziału Architektury WSEiZ. Celem zajęć było zwrócenie uwagi na naturalne kształtowanie formy przez wiatr i słońce przy użyciu prostego rekwizytu jakim była folia malarska. Improwizacja „spektaklu słońce-wiatr-drzewa-architektura” w naturalnym środowisku przyrodniczym dała studentom okazję do odkrywania w sobie wrażliwości na kształt, formę i skalę powstających „obrazów”.

Udostępnij wpis: