Spotkanie z przedstawicielami BARWA SYSTEM

Barwa System
Spotkanie z przedstawicielami BARWA SYSTEM.

19 kwietnia 2024 roku mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli firmy BARWA SYSTEM, panią Joannę Krauze, Export Manager oraz pana Patrycjusza Szwarc Dyrektora Działu Rozwoju, Wdrożeń i Przygotowania Produkcji.

Głównym tematem rozmowy były zasady współpracy pomiędzy firmą, a Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania.

Podpisane zostały dwa porozumienia. Pierwsze dotyczy organizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych, zaś drugie to przystąpienie firmy BARWA SYSTEM do Rady Pracodawców Wydziału Architektury WSEiZ.

W bardzo serdecznej atmosferze, uzgodniono wiele obszarów współpracy, między innymi możliwość zorganizowania warsztatów na terenie firmy dla naszych studentów, wykładów otwartych wygłaszanych w WSEiZ przez przedstawicieli firmy oraz wspólnych projektów z działem Marketingu WSEiZ.

W spotkaniu z ramienia WSEiZ wzięli udział Rektor WSEiZ dr Janusz Mrowiec, prof. WSEiZ, Dziekan Wydziału Architektury dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, prof. WSEiZ oraz Prodziekan Wydziału Architektury dr inż. Bogdan Gorczyca, prof. WSEiZ.

Mamy nadzieję, że możliwości i otwartość na wspólne działania pozwolą na uzyskanie przez studentów nowych doświadczeń pozwalających na poznanie innowacyjnych rozwiązań firmy, która na rynku polskim istnieje 30 lat.

Udostępnij wpis:

25 kwietnia 2024