Wizyta studyjna studentów Wydziału Architektury

Wizyta studyjna studentów Wydziału Architektury

21 czerwca 2022 r. odbyły się wizyty studyjne studentów Wydziału Architektury w firmie Blachy Pruszyński w ramach projektu „Nowoczesny Program Rozwoju WSEiZ w Warszawie”

Wizyta studyjna miała na celu m.in.:

  • zapoznanie studentów z lokalnym rynkiem pracy,
  • poznanie potrzeb i oczekiwań potencjalnych, przyszłych pracodawców,
  • poznanie realiów dotyczących zawodu,
  • zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.  

Udostępnij wpis: