Nabór na wyjazdy zagraniczne nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych WSEiZ w ramach programu ERASMUS+

ERASMUS+

Ogłaszamy nabór na wyjazdy zagraniczne nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych WSEiZ w ramach programu ERASMUS+ (wyjazdy w roku akademickim 2022/2023).

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych połączone ze szkoleniem bądź wyjazdy w celu szkolenia podnoszącego kwalifikacje związane z charakterem wykonywanej pracy w WSEiZ trwają od 2 dni do 2 miesięcy (kraje programu) oraz od 5 dni do 2 miesięcy (kraje partnerskie) i mogą odbywać się do uczelni partnerskich z krajów programu, których lista znajduje się tutaj oraz do uczelni z krajów partnerskich, których lista znajduje się tutaj.

Formularz zgłoszeniowy wraz z przygotowanym Porozumieniem o programie nauczania/ Porozumieniem o programie szkolenia należy złożyć w pokoju nr 6 lub przesłać na adres erasmus@wseiz.pl w terminie od 14 listopada do 28 listopada 2022.

Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli ubiegających się o wyjazd w celu prowadzenia zajęć

Formularz zgłoszeniowy dla pracowników ubiegających się o wyjazd w celach szkoleniowych

Więcej informacji na temat wyjazdu znajduje się tutaj bądź u Koordynatorów ds. Programu Erasmus+: mgr inż. Karolina Urban i mgr Paulina Wąż.

email: erasmus@wseiz.pl

tel. +48 22 825 80 34/35 wew. 131

pokój nr 6, ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa

 

Zapraszamy do udziału w rekrutacji i do wyjazdów w ramach Programu Erasmus+!

 

Udostępnij wpis:

14 listopada 2022