Leksykon: zanieczyszczenie i ochrona wód

Leksykon: zanieczyszczenie i ochrona wód

O publikacji

O publikacji


Autor:
Jan Dojlido, Tomasz Słomczyński, Ryszard Świetlik, Barbara Taboryska

Wyd.: 2006

 

Przedstawione w leksykonie objaśnienia haseł dotyczą jedynie dziedzin: gospodarki wodnej, oczyszczania wody i ścieków, chemii i biologii wody, metod badania wód.W większości hasła dotyczą śródlądowych wód powierzchniowych.

Leksykon jest przeznaczony dla studentów kierunków inżynierii środowiska i ochrony środowiska. Książka może być przydatna dla specjalistów zajmujących się tymi dziedzinami w praktyce.

Leksykon jest podstawowym kompendium wiedzy z zakresu „zanieczyszczenia i ochrony wód”, a rozszerzone wiadomości można znaleźć w książkach wymienionych w literaturze.

W załącznikach przedstawiono przykładowo dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczenia wód wg aktualnie obowiązujących przepisów. Zachowano tradycyjną terminologię związków chemicznych używanych powszechnie w literaturze i przepisach ochrony środowiska, podając jednocześnie nazwy wg aktualnie obowiązującej terminologii systematycznej (IUPAC), na przykład azotyny [azotany (III), NO2].