Laboratorium mechaniki płynów

Laboratorium mechaniki płynów

O publikacji

O publikacji


Autor:
Józef Deja, Leszek Kielski, Marek Wiśniewski

Wyd.: 2004

 

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych kierunków Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing, Budownictwo oraz może być przydatny dla studentów innych kierunków technicznych zobowiązanych do programowego odrobienia ćwiczeń laboratoryjnych z mechaniki płynów.

Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki płynów są niezbędnym uzupełnieniem i rozszerzeniem zajęć audytoryjnych z przedmiotu mechanika płynów oraz hydraulika i hydrologia, mają na celu przybliżenie studentom wiadomości teoretycznych poprzez praktyczną prezentację zjawisk zachodzących w cieczach i gazach, zapoznanie się ze specyficznymi przyrządami oraz aparaturą używaną do badań.

Podręcznik zawiera podstawowe wiadomości teoretyczne, obejmujące tematykę ćwiczeń laboratoryjnych, opis poszczególnych stanowisk i aparatury pomiarowej oraz wskazówki dotyczące sposobu przeprowadzenia ćwiczenia. Szereg ćwiczeń omówionych w skrypcie opartych jest na obowiązujących w Polsce normach.

Ponieważ opracowanie wyników pomiarów wymaga znajomości rachunku błędów, poświęcono temu tematowi pierwszy rozdział pracy, w którym omówiono najczęściej stosowane metodyobliczania błędów. Ćwiczenia, których tematyka wykracza poza zakres wykładów z mechaniki płynów, omówiono szerzej przedstawiając odpowiednie wprowadzenie teoretyczne. W celu ułatwienia czytelnikowi opanowania przedstawionej problematyki zamieszczono w pracy znaczną liczbę schematów, tabel i wykresów potrzebnych do przeprowadzenia poszczególnych ćwiczeń.

Ćwiczenia zawierają podstawowe wiadomości teoretyczne, opis stanowiska i wytyczne do ich praktycznego przeprowadzenia a kończą je pytania kontrolne. Niezbędne wielkości fizyczne potrzebne do wykonania ćwiczenia zawiera ostatni rozdział pracy.