Kurs przygotowujący do egzaminu z rysunku w WSEiZ

Kurs przygotowujący do egzaminu z rysunku w WSEiZ

na kierunki Architektura Wnętrz i Wzornictwo

O kursie

O kursie

Zakres kursu:

Kursy przygotowujące do egzaminu z rysunku na kierunki Architektura Wnętrz i Wzornictwo w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Celem kursu jest przygotowanie kandydata do egzaminu na naszą Uczelnię. Kurs realizowany będzie poprzez praktyczną próbę nauczenia podstawowych zasad istotnych w tworzeniu przekazu wizualnego. Zakres materiału obejmuje zagadnienia dotyczące wywołania spójnego wrażenia przestrzeni trójwymiarowej na arkuszu papieru i odwzorowania rzeczywistych obiektów znajdujących się w jej obrębie. Poruszane będą tematy dotyczące metody ćwiczenia ręki i oka uczestnika. Nacisk zostanie położony na etapy i sposób powstawania rysunku, przy czym szczególna uwaga będzie zwrócona na podstawowe środki wyrazu, które umożliwią podkreślenie najistotniejszych jego części.

 

Organizacja zajęć:

Kurs obejmuje 18 godzin lekcyjnych.
Zajęcia odbywać się będą w budynku WSEiZ przy ul. Rejtana 16, w sali nr 24A – pracownia rysunku.

Liczba miejsc: 15

Wymagane materiały:

  • 2 ołówki (2H i 2B);
  • kartki bloku rysunkowego A2 (do rysowania ołówkiem! – powinny być gładkie, sztywne i twarde);
  • gumki do ścierania (rekomendujemy gumkę HIPOLIMER Pentel);
  • oraz temperówki.

Zachęcamy do kupienia teczki B2, żeby prace nie uległy zniszczeniu podczas transportu.

Prowadzący:

dr sztuki Marcin Bielski

Cena kursu:

550 złotych

Informacje i zapisy:

Regulamin kursu

Początek rekrutacji 15.02.2024 r.

Terminy kursów:

  • 21.03 – 25.04.2024, czwartki w godz. 17:00 – 19:30
  • 16.03 – 27.04.2024, soboty w godz. 10:00 – 12:30