Rekrutacja na praktyki w ramach Programu ERASMUS+

ERASMUS+
REKRUTACJA NA PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

TRWA TYLKO OD 28 CZERWCA DO 7 LIPCA 2024!

Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą na praktyki zagraniczne w projekcie KA131-2023 w ramach Programu ERASMUS+ (wyjazdy na praktyki w roku akademickim 2023/24 i 2024/25).

Wysokość stypendium uzależniona jest od kraju, w którym student będzie realizować praktyki i wynosi od 820 EUR do 700 EUR na miesiąc.

„Osoby z mniejszymi szansami”, do których należą osoby z niepełnosprawnościami (z udokumentowanym orzeczonym stopniem niepełnosprawności) oraz osoby ze środowisk uboższych (posiadające w momencie przeprowadzania rekrutacji prawo do otrzymywania stypendium socjalnego) otrzymują zwiększone stypendium o 250 euro/m-c.

Studenci na ostatnim roku studiów mogą wyjechać na praktyki absolwenckie w ciągu jednego roku od ukończenia studiów. Rekrutacja musi odbyć się najpóźniej na ostatnim roku studiów.

Szczegółowe informacje na temat realizacji praktyk znajdują się tutaj.

Formularz aplikacyjny wraz z załącznikami należy przesłać poprzez Platformę e-Usługi tylko w dniach od 28 czerwca do 7 lipca 2024. W przypadku problemów technicznych związanych z wysłaniem e-formularza prosimy o kontakt z Biurem Erasmusa.

Więcej informacji na temat wyjazdów znajduje się tutaj bądź u Koordynatora ds. Programu Erasmus+:

mgr inż. Karoliny Urban-Mrozowskiej
email: erasmus@wseiz.pl

tel. +48 22 825 80 34/35 wew. 131
+48 724 335 337
pokój nr 13 (pierwsze piętro)
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa

Zastanawiasz się nad wyjazdem?

Relacje z wyjazdów byłych stypendystów przeczytasz w zakładce RELACJE Z WYJAZDÓW.

Udostępnij wpis:

28 czerwca 2024