Wizyta nauczyciela akademickiego z uczelni partnerskiej z Brazylii

Erasmus
W dniach od 18 do 22 kwietnia 2023 roku w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie gościliśmy prof. nadzw. Pedro Da Luz Moreira ze Szkoły Architektury i Urbanistyki Federalnego Uniwersytetu Fluminense w Brazylii (Universidade Federal Fluminense).

Była to pierwsza mobilność nauczyciela akademickiego z uczelni partnerskiej z Brazylii, z którą do tej pory WSEiZ współpracowała w ramach umowy bilateralnej, zrealizowana w ramach Programu Erasmus+ i projektu „Mobilność edukacyjna na rzecz szkolnictwa wyższego pomiędzy krajami programu, a krajami partnerskimi KA107-2020”.

Podczas pobytu na WSEiZ prof. nadzw. Pedro Da Luz Moreira prowadził zajęcia dla studentów Architektury (studia pierwszego stopnia). Tematyka prowadzonych zajęć poruszała kwestie mieszkaniowe miasta Rio de Janeiro i zatoki Guanabara, a także rozrastanie się miast Brazylii. Ponadto jego wizyta była okazją do wymiany doświadczeń i omówienia współpracy między obiema uczelniami podczas spotkania z władzami Wydziału Architektury, Dziekan Wydziału – dr inż. Małgorzatą Leszczyńską-Domańską, prof. WSEiZ,  Prodziekanem ds. Jakości i Rozwoju – dr. inż. Bogdanem Gorczycą, prof. WSEiZ oraz przedstawicielami kadry dydaktycznej Wydziału Architektury, dr. inż. arch. Arturem Buławą-Gabryszewskiem, prof. WSEiZ, dr. inż. arch. Januszem Marchwińskim, prof. WSEiZ. oraz dr. inż. arch. Mozahemem Zin Eddinem, prof. WSEiZ.

W czasie trwania mobilności prof. nadzw. Pedro Da Luz Moreira spotkał się również z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+ – Prorektor dr Justyną Kłys, prof. WSEiZ oraz Koordynatorem Programu Erasmus+ – mgr inż. Karoliną Urban. Poznał on również uczelnianą infrastrukturę jak i zabytki Warszawy.

Fotorelacja z jego wizyty:

Udostępnij wpis: