KONKURS IDEOWY PT. DOM JUTRA. MODEL BUDOWNICTWA DOSTĘPNEGO

KONKURS IDEOWY PT. DOM JUTRA. MODEL BUDOWNICTWA DOSTĘPNEGO

IMG 7342

„Dom jutra. Model budownictwa dostępnego” to otwarty konkurs ideowy zorganizowany przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, BGK Nieruchomości S.A. i Fundację BGK.

Cel i charakter konkursu

Celem Konkursu jest ideowe przedstawienie wizji dostępnego, przynoszącego społeczne wartości budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Określenie „budownictwo dostępne” oznacza takie, które pozwala człowiekowi realizować najważniejsze potrzeby mieszkaniowe wraz z rodziną w godnych warunkach. Warunki te winny być adekwatne do poziomu rozwoju cywilizacji i do zaangażowania, jakie obywatel wkłada w proces zapewnienia rodzinie bezpieczeństwa.

Konkurs ma charakter ideowy, jego podstawowym celem jest zatem pozyskanie nowych idei, nie zaś szczegółowych rozwiązań technicznych. W ramach czterech ścieżek tematycznych konkurs dotyka nie tylko tradycyjnie rozumianych obszarów architektury, urbanistyki czy budownictwa, ale też socjologii, sztuki czy informatyki.

Kto może wziąć udział?

Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy studenci pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia uczelni technicznych, uniwersytetów i wyższych szkół artystycznych. Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo, przy czym w składzie zespołu nie mogą być więcej niż trzy osoby.

Jak powinna wyglądać praca konkursowa?

Praca konkursowa powinna przedstawiać autorski pogląd dotyczący środowiska zamieszkiwania w bliższej lub dalszej przyszłości.

Prace należy złożyć zarówno w formie planszy o wymiarach 50cm x 70cm – zawierającej schematy, rysunki i wizualizacje niezbędne do przedstawienia idei dostępności na tle jednego z tematów wiodących – jak i w formie nośnika elektronicznego. Do pracy należy dołączyć jej opis. Całość winna być zaszyfrowana w sposób uniemożliwiający identyfikację autorów.

Szczegóły dotyczące sposobu przygotowania prac konkursowych znajdują się w regulaminie.

Prace konkursowe powinny być rozwinięciem jednego z czterech tematów wiodących. Są to:

  1. Osiedle społeczności jutra
  2. Modelowy dom i mieszkanie
  3. Technologie przyszłości
  4. Budowanie społeczności w erze informacyjnej

Terminy i nagrody

Termin zgłoszenia prac konkursowych upływa 14 grudnia br.

W konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia na łączną kwotę 70 tys. zł.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Organizatora. Zachęcamy do przeczytania regulaminu oraz listy najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

  

Udostępnij wpis: