IV spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania

IV spotkanie
W dniu 18 listopada 2020 r. odbyło się IV spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Inżynierii i Zarządzania w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie połączone z wydziałową komisją ds. jakości kształcenia.
 

W spotkaniu wzięły udział władze Uczelni i Wydziału: 

 • JM Rektor dr M. Madej, prof. WSEiZ 
 • dziekan dr inż. Jan Cetner, prof. WSEiZ 
 • prodziekan dr Katarzyna Adamiak, prof. WSEiZ  

oraz mgr Marta Ogonowska, Kierownik Dziekanatu Wydziału, a także członkowie Rady:  

 • Adam Cudny – Veolia Energia Warszawa S.A.  
 • Ewa Górska – Polskie Towarzystwo Ergonomiczne  
 • Agnieszka Huszczyńska – Evential  
 • Marek Jassak – Sinevia Sp. z o. o.  
 • Milena Pacholak – Neo-Doradcy Sp. z o. o.  
 • Jacek Pastuszka – Project Energy Sp. z o. o.  
 • Arkadiusz Piotrowski – Mazowiecka Agencja Energetyczna  
 • Andrzej Radlicki – Sinevia Sp. z o. o.  
 • Urszula Rąbkowska – XBS Group Sp. z o. o.  
 • Alicja Rukowicz – Francusko-Polska Izba Gospodarcza 

Podczas spotkania JM Rektor  prof. WSEiZ dr M. Madej. przedstawiła statystyki dot. przyjętych studentów na poszczególne kierunki Wydziału Inżynierii i Zarządzania oraz omówiła organizację zajęć w trakcie pandemii. Następnie Dziekan Wydziału przedstawił analizę porównawczą rekrutacji na przestrzeni lat, na różnych kierunkach i z podziałem  na studia stacjonarne i niestacjonarne. W dalszej kolejności prodziekan dr Katarzyna Adamiak, prof. WSEiZ przedstawiła konsekwencje przejścia z profilu ogólnoakademickiego na profil praktyczny. W dalszej części spotkania pełnomocnicy Dziekana dla poszczególnych kierunków studiów: 

 • Informatyka – prorektor, prof. WSEiZ, dr hab. Inż. K. Półtorak 
 • Mechanika i Budowa Maszyn – mgr inż. Ł. Morgaś 
 • Zarządzane i Inżynieria Produkcji – dr inż. W. Urbański 
 • Zarządzane – prof. WSEiZ, dr inż. E. Pałucka 
 • Zdrowie Publiczne – dr G. Kubiak-Tomaszewska 
 • Ochrona Środowiska – prof. WSEiZ, dr K. Dyguś 

 

Kolejnym punktem spotkania było odniesienie się do materiałów przekazanych drogą elektroniczną dot. wymogów edytorskich do prac dyplomowych oraz dyskusja nad kształtem prac dyplomowa na profilu praktycznym w odróżnieniu od ogólnoakademickiego.  

Ostatnim punktem zebrania była dyskusja dotycząca nowych specjalności: „Wellness i SPA”, „Usługi gastronomiczne i dietetyka” oraz „Hotelarstwo”. Prof. M. Madej zgłosiła także do dyskusji nową specjalność „Zarządzanie ryzykiem”, a prof. E. Pałucka powróciła do dyskusji nad specjalnością „Zrównoważony rozwój”. 

Udostępnij wpis: