Aktualne konkursy dla studentów Wzornictwa i Architektury

Konkursy

Szanowni studenci kierunków Wzornictwo i Architektura,

poniżej publikujemy kilka aktualnych konkursów, zachęcamy do wzięcia udziału!

WWF - wykonanie wizualizacji projektu outdoorowej instalacji

Strona konkursu

WWF ogłasza konkurs na wykonanie wizualizacji projektu outdoorowej instalacji zewnętrznej, promującej zrównoważoną gospodarkę leśną i zarządzanie lasami z dbałością o przyrodę. Konkurs kierowany jest do studentów kierunków artystycznych, wzornictwa oraz architektonicznych, a także wszystkich osób kreatywnych, zafascynowanych sztuką, którym bliska jest idea ochrony przyrody.

Ochrona przyrody staje się nam coraz bliższa i w perspektywie zmian, które nas otaczają, zaczynamy rozumieć, że harmonijnie funkcjonująca natura jest kluczowa dla naszego życia. Jednak, żeby coś dobrze chronić, należy to najpierw zrozumieć – a tej wiedzy wciąż nam brakuje. Aż 93% Polek i Polaków uważa, że ochrona polskich lasów jest ważna, ale ponad połowa nie wie, co oznacza zrównoważona gospodarka leśna, która ma fundamentalne znaczenie dla stanu lasów. Zależy nam na tym, żeby społeczeństwo zrozumiało, że las użytkowany w zrównoważony sposób może realizować wszystkie funkcje: ekologiczną, społeczno-kulturową i ekonomiczną.

Stworzona instalacja w ramach konkursu powinna promować zrównoważoną gospodarkę leśną i zarządzanie lasami z dbałością o przyrodę. Celem jest edukacja społeczeństwa i unaocznienie tego, że lasy to nie tylko meble. Ważnym jest, aby instalacja zmuszała odbiorcę do myślenia i wpisywała się w ideę kampanii: las to wszystko, co nas otacza w życiu, wszędzie dookoła, również w przedmiotach użytku codziennego, a także dotykała powodów, dla których tak ważna jest zrównoważona gospodarka leśna oraz wykorzystywanie certyfikowanego drewna (certyfikat FSC Homepage Poland | Forest Stewardship Council (fsc.org).

Zasady

Konkurs trwa: 17.02-02.04.2023
Zgłoszenie należy wysłać na adres: konkurs@wwf.pl

Zgłoszenie musi zawierać:

 1.  wizualizację projektu outdoorowej instalacji zewnętrznej (specyfikacja podana w Regulaminie)
 2.  opis idei, która przyświecała Wam podczas tworzenia
 3.  opis technologii realizacji Waszego projektu
 4.  kosztorys kalkulacji kosztów wykonania, w tym zakupu materiałów, zgodnie z kwotą budżetu (podaną w Regulaminie)
 5.  wypełniony i podpisany Formularz Kontaktowy (do ściągnięcia na stronie, odesłany w formie skanu lub zdjęcia).
Zadanie

Zadaniem konkursowym jest wykonanie wizualizacji projektu outdoorowej instalacji zewnętrznej, inaczej mówiąc projektu instalacji artystycznej OOH. Konkurs jest elementem kampanii na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej prowadzonej przez Fundację WWF Polska.

Ważne, abyście w Waszych projektach wykorzystali między innymi materiały z drewna i drewnopochodne z certyfikatem z FSC. Dozwolone jest wykorzystanie innych materiałów, niepochodzących z drewna i drewnopochodnych, w sposób wpisujący się w zrównoważony design.

Pragniemy, aby Wasz projekt, a w efekcie jego realizacja na ulicach Warszawy, skłaniał do zastanowienia, edukował społeczeństwo, pokazywał, jak ważny jest las w naszym życiu. Chcemy edukować o lesie i zarządzaniu nim, przybliżać go ludziom. Chwytajmy za serca i skłaniajmy do przemyśleń!

Nagroda
 • I nagroda to realizacja zwycięskiego projektu instalacji na terenie Warszawy. Autor zwycięskiego projektu weźmie udział w realizacji instalacji, sprawując nad nią nadzór merytoryczny i artystyczny.\
 • II nagroda to 10 wyróżnionych przez jury projektów, które wraz z projektem zwycięskim zostaną zaprezentowane podczas wystawy w Warszawie.
Załączniki

Regulamin

BIG IDEA BRIEF (załącznik 1 do Regulaminu)

FORMULARZ KONTAKTOWY (załącznik 2 do Regulaminu)

Idea e-POLIS – miasto przyszłości

Strona konkursu

Teatr im. Julisza Słowackiego w Krakowie ogłasza otwarcie zgłoszeń do konkursu głównego Biennale Kultura Futura 2023. Tematem konkursu jest idea  e-POLIS – miasta przyszłości. Osoby indywidualne oraz zespoły mogą zgłaszać dzieła dotykające trzech obszarów przewodnich: virtual reality, augmented reality, artificial intelligence. Prace mogą z tych technologii korzystać, lub w dowolny sposób korespondować z tematami. Każda osoba lub grupa może złożyć maksymalnie jedną pracę w każdym obszarze. Łącznie trzy prace. Każde dzieło musi być zgłoszone oddzielnie.

Zadanie

Organizator stawia tylko jedno wymaganie: prace muszą podlegać prezentacji w formie projekcji wyłącznie w formie aplikacji 3D wirtualnej rzeczywistości, który będzie można oglądać za pomocą okularów VR (gogli) wraz z warstwą dźwiękową. Szczegółowe wymagania opisuje (Regulamin)]. Dopuszczone mogą być prace jeszcze nieukończone (under constructions) ale tylko te, których zaawansowanie da szansę oceny jury jakości dzieła na etapie prezentacji, jak również po jego ukończeniu. Zgodnie z 9 punktem regulaminu “Organizator zastrzega sobie prawo do wykupienia licencji/zapłacenia honorarium za utwory wybrane przez Jury”

Zasady
 • Harmonogram głównego Konkursu Biennale Kultura Futura 2023:
  • Zgłoszenia 1.02.2023 – 31.05.2023 do godz. 23.59 GTM+1
  • Ogłoszenie Listy zakwalifikowanych prac 30.06.2023
  • Obrady Jury – 30.06.2023 do 19.07.2023 roku.
  • Publikacja werdyktu – 31.07.2023

  Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy

Załączniki

Regulamin

Wyzwanie związane z projektowaniem opakowania

Strona konkursu

With passing time, technology is enabling items to reach our homes quick. Most things we desire or require are a few taps away. Be it food to footwear, or tickets to taxis; everything. Online marketplaces/storefronts/eateries and many other forms of commerce are constantly pushing the bar in the ‘fulfilment’ domain and working tirelessly to make this experience as seamless as possible. Eg. the Amazon dash button – Delivery with a click.

This definitely has created a wave by inspiring smaller entities/ individuals/ suppliers to adapt to the digital space and to become a part of this accepted reality at large.

This implies our products/food/articles have to travel more than us. Which creates an urge for something we witness every day – ‘packaging design’.

Zadanie

The challenge is to take any stationery brand from your childhood and give it a new life by proposing a packaging solution for it. You are free to choose any 4 or more products from the brand for this packaging challenge.

You may propose system-level changes/ideas/packaging solutions in the design process like how existing equipment /transport/ handling /sorting etc. methods could be revamped, however, any such recommendations should be based on exact cases of current methods of packaging design used in delivery fulfillment.

We understand, that traditional packaging materials and designs that the graphic designers or packaging designers follow- have taken shape by the course of time/practicality/constraints/availability – But here lies the design challenge – You can start your design inquiry with the following questions:

 1.  Lean and Smart: Can the packaging design be more lean/smart?
 2.  Applications: Can the package design be reusable or have different use applications?
 3.  Ecosystem: Can discard/used packaging finds its way back into the system/eco-system seamlessly?
 4.  Convertibility: Can packaging be more convertible/tailormade/adaptive to the product it wraps on?
 5.  Efficient: Can we as packaging designers enhance the current ‘packaging efficiency’ and provide the right packaging solution?
 6.  Recycling: Can it inherently have some value that people are willing to recycle?

Cyfrowe Koloseum

Strona konkursu

“eSports have joined the big leagues”, research from Goldman Sachs wrote in a recent report about the new subsection of the video game industry.

They estimate that the monthly size of competitive eSports gamers, 167 million as of year-end 2018, will hit 276 million by 2022, basing their forecast on a NewZoo survey. Besides, this is just about the people who are playing it in a serious spirit – the actual population of leisure gaming communities is way larger than these numbers. Out of 7700 million world population estimated 2400 million people are playing some form of games in digital media as per a report by Statista. A survey by NewZoo(an organization dealing with games & eSports Analytics) reflects that platforms like youtube and twitch are defined web spaces for enthusiasts who wish to game.

For most eSports events today traditional sports venues are retrofitted with means to view this entirely fresh form of digital entertainment. A few examples can be seen in the images in this document. But what happens when we have a chance to tailor-make this entire venue in 2050 dedicated to gaming?

Envision the eSports arena of the future based on the trends of today in 2050. What kind of games will be played? How will it be spectated? Or what fresh mediums/combinations will be popular according to your vision?

 • Users: Who will be the visitors of this center?
 • Evolution: How will the place evolve with more dynamic technologies?
 • Spaces? What will be the spaces like for these gaming functions?
 • Technologies? How will the arena evolve with evolving technologies?
 • These objectives can be a point of beginning to conceive this design. Participants can assume their context before beginning their design problem.

Dla studentów Architektury Krajobrazu

Strona konkursu

The entries will be in the following categories for Students and Young Professionals – those who are graduated but also students of post graduate diploma or master’s programmes as per above , a student/alumnus of a landscape architecture course or a practitioner in the field of landscape architecture.

Category A: Conceptual projects/Ideas
Category B: Realised projects
People’s choice

Competition Rules and Guidelines
Competition entries in all categories are to be submitted solely via the website https://iflaeurope.eu/index.php/youth/login

In order to apply, please register on the website https://www.iflaeurope.eu/index.php/youth/register after which you will receive a notification that your registration was successful and you have created an account. Once you received the notification, please login on the competition website and via ‘Submission page’ upload your application and entry.

 

Tiny Library

Strona konkursu

Participants are to design a Tiny Library optimized for 75 users with engaging multifunctional spaces for all ages and spatial experience. The Tiny Library would be equipped with traditional reading material along with modern formats like ebooks, audiobooks, audio-visual books etc. The space would be designed as a centralized think tank for the local communities with a focus on activities and functions of public interactions and community development.

Participants should consider affordability and optimum use of space while designing. The designed space should be augmented to hold a maximum number of books in a limited space. The structure should not exceed 300 sq.mt of built-up area. The proposed design should also be easy to maintain. The proposal should be iconic, inviting, and creating a statement of its own on the chosen site. The proposed design should have contact between humans and nature.

The proposed designs can be visualized as mobile or stationary. One could also develop the given space as a flexible module that can be replicated so as to adapt to different site conditions making it versatile in nature. Participants will be required to provide a justifcation for their design choices.

The designed spaces should be innovative, encourage self-learning as well as strengthen the communal spirit. Energy saving and sustainability should be given a thought. We encourage the participants to develop their programs. The space designed should not be limited to the standard activities.

Brief

Udostępnij wpis: