Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Specjalność

Studia II stopnia

Specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem w WSEiZ w Warszawie - dlaczego warto?

Zarządzanie przedsiębiorstwem

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM?
Absolwenci specjalności będą posiadali kompetencje wymagane do przeprowadzenia krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk oraz procesów zarządzania w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu międzynarodowego.

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWODU
Dzięki studiom na specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem zdobędziesz umiejętności i wiedzę z zakresu:

  • podejmowania decyzji strategicznych w warunkach ryzyka i niepewności oraz umiędzynarodowienia działalności,
  • realizowania przeglądu bieżącej działalności przedsiębiorstwa i na jej podstawie przygotowywania strategii rozwoju w oparciu o posiadane zasoby,
  • zarządzania łańcuchami dostaw.

PRZYSZŁOŚCIOWE KSZTAŁCENIE
Specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem wyposaża absolwenta w niezbędne umiejętności, aby odnosił sukcesy w różnych sektorach i różnych działalnościach. Absolwenci tego kierunku są elastyczni, gotowi do prowadzania przedsiębiorstwa i mający potencjał do wpływania na rozwój organizacji i gospodarki jako całości.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (obowiązkowe):

E-marketing

Zarządzanie ryzykiem gospodarczym

Strategiczne decyzje finansowe w przedsiębiorstwie

Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa

Zarządzanie łańcuchami dostaw

Audyt w przedsiębiorstwie

Polityka handlowa UE

Korporacje transnarodowe

Cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwie

Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE (obowiązkowe):

Język angielski biznesowy

Koncepcje zarządzania

Makroekonomia

Sztuka współczesna

Wybrane problemy kultury współczesnej

Prognozowanie i symulacja

Prawo cywilne

Etyka w zarządzaniu

Statystyka w zarządzaniu

Psychologia w zarządzaniu

Rachunkowość zarządcza

Zarządzanie procesami innowacyjnymi

Marketing międzynarodowy

Teoria i systemy podejmowania decyzji

Negocjacje i protokół dyplomatyczny

Strategie kooperencji organizacji

Zintegrowane systemy zarządzania

Metody kreatywnego rozwiązywania problemów

Zarządzanie wiedzą

Zarządzanie projektami

Konsultacje i realizacja pracy magisterskiej

Praktyka zawodowa

Podobne specjalności

Podobne specjalności