Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Specjalność

Studia I stopnia

Partner merytoryczny:

Specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem w WSEiZ w Warszawie - dlaczego warto?

Zarządzanie przedsiębiorstwem

DLA KOGO POWSTAŁA SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM?
Stworzyliśmy tę specjalność dla osób, które są zainteresowane menedżerskimi aspektami procesu produkcyjnego i usługowego, a także wiążą swoją przyszłość zawodową z pełnieniem funkcji zarządczych.

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWODU
Jako absolwent specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem będziesz rozumiał procesy marketingowe wynikające z analizy rynku. Poznasz również metody ograniczania wpływu procesu produkcyjnego na środowisko. Dowiesz się, jak zarządzać zasobami ludzkimi i sterować urządzeniami technicznymi, strumieniami surowców czy produktów.

PRZYSZŁOŚCIOWE KSZTAŁCENIE
W WSEiZ stawiamy na unikalne połączenie wiedzy technicznej, ekonomicznej i ekologicznej, dzięki czemu zyskasz cenną wiedzę, szczególnie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Przedmioty

Przedmioty

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE (obowiązkowe)

Badania marketingowe

Ochrona atmosfery

Oczyszczanie ścieków

Organizacja procesów produkcyjnych

Analiza rynku

Elektrotechnika i elektronika

Finansowanie projektów z funduszy UE

Podstawy gospodarki odpadami

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (obowiązkowe)

Ekologia

Język angielski

Matematyka

Materiałoznawstwo

Mikroekonomia

Podstawy zarządzania

Logistyka

Makroekonomia

Podstawy marketingu

Technologia informacyjna

Wytrzymałość materiałów

Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia

Finanse przedsiębiorstwa

Fizyka

Grafika inżynierska

Statystyka

Bazy danych

Prawo gospodarcze

Projektowanie inżynierskie

Zarządzanie jakością

Zarządzanie produkcją i usługami

Badania operacyjne

Metrologia

Sieci komputerowe i techniki internetowe

Systemy CAx

Zarządzanie środowiskowe

Automatyzacja i robotyzacja produkcji

Inżynieria procesowa

Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej

Mechanika płynów

Praktyka zawodowa

Programowanie komputerów

Rachunek kosztów

Rachunkowość

Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją

Modelowanie procesów produkcyjnych

Procesy produkcyjne